Deklaracja dostepności strony internetowej

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opatow.szkola.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 01.09.2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Nie wszystkie elementy graficzne posiadają alternatywę w postaci tekstu.
 • Nagrania audio i wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • Niektóre treści są przedstawione tylko w postaci grafiki.
 • W niektórych tekstach nie jest zachowany odpowiedni odstęp pomiędzy wierszami.
 • Na stronie są pułapki klawiaturowe – istnieją punkty nawigacyjne do których nie można dotrzeć używając wyłącznie klawiatury.
 • Podstrony nie posiadają unikalnego paska tytułu.
 • Brak mapy strony.
 • Brak wyszukiwarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

 • Osoba kontaktowa: Małgorzata Stępień.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 868 32 19, wewnętrzny 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
 • Adres: ul. Słowackiego 56, 27 – 500 Opatów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 15 868 23 19, 509 954 258

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła nie w pełni spełnia wymagani zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • główne wejście znajdujące się od parkingu, prowadzą do niego schody,
 • przy wejściu znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jest dostępna tylko na I poziom, wewnątrz budynek nie posiada wind,
 • tablice z opisem rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się po prawej stronie po wejściu na hol,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • przy wejściu głównym znajduje się portiernia,
 • na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma pętli indukcyjnych. Brak specjalnych oznaczeń ciągów komunikacyjnych,
 • osoby niepełnosprawne obsługiwane są w trybie indywidualnym przez wyznaczonego pracownika szkoły.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania