plakat z zamieszczoną treścią: Powiat Opatowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zabezpieczenie mieszkańców Powiatu Opatowskiego w walce z COVID-19 oraz podmiotów zaangażowanych w walkę z epidemią” RPSW.09.02.03-26-0021/20 Głównym celem projektu jest zapewnienie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, sprzętu medycznego, medycznych przedmiotów jednorazowego użytku oraz innych zakupów bieżących w związku z działaniami na rzecz zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie powiatu opatowskiego. Realizacja projektu pozwoli na zakup środków i materiałów zabezpieczających przed koronawirusem pracowników oraz instytucji objętych wsparciem w tym miejsc kwarantanny instytucjonalnofinansowanie projektu z UE: 2 950 695,81 złej funkcjonującej na terenie powiatu. D