Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Uczniowie z „Górki” biorą udział w angielskich warsztatach teatralnych

W Zespole Szkół nr 1 w Opatowie w dniach 22-22 stycznia odbyły się warsztaty teatralne „Learning English through Drama” prowadzone przez MAINSTAGES, amerykańską firmę z Nowego Jorku. Po wcześniejszej weryfikacji umiejętności językowych na poziomie B2 trójka uczniów ze szkoły zakwalifikowała się do projektu: Konrad Góra 2 Lop,

Jakub Grudzień 2 TL oraz Aleksandra Walasek 4 THO. Sesje prowadzone były przez native speakerów, którzy są profesjonalnymi wykonawcami i pedagogami teatru „Mainstream” w Nowym Jorku. Zajęcia odbywały się w aplikacji ZOOM.