Z wielką radością informujemy, że kolejni absolwenci naszego Liceum Służb Mundurowych wstąpili w szeregi wojskowe. Wiktoria Głuszek ukończyła Służbę Przygotowawczą w 16 Batalionie Powietrzno - Desantowym w Krakowie i obecnie oczekuje na kwalifikację do tej jednostki, natomiast Dawid Smalera rozpoczął służbę w 3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu.

Ogromne gratulacje i wielkie brawa. Dołączyli do  znakomitego grona absolwentów mundurówki, którzy realizują swoją pasję. Są kolejnym wspaniałym przykładem dla kolejnych roczników uczących się w naszych klasach mundurowych.