Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

IV miejsce na forum województwa w XX etap regionalny konkursu „BEZPIECZNIE OD STARTU” dla uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie

Udział naszej reprezentacji w dniu 27 Września 2022 r. w finale wojewódzkim konkursu „BEZPIECZNIE OD STARTU” możemy uważać za bardzo udany ponieważ reprezentująca naszą szkołę Ewelina Tomczyk otrzymała wyróżnienie natomiast Patrycja Wieczorek zajęła wysokie IV miejsce na forum województwa.

Konkurs został zorganizowany przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Jest on adresowany do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych.

W etapie regionalnym wzięło udział ponad 25 uczniów reprezentujących szkoły z województwa świętokrzyskiego.

Konkurs składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Uczestnicy konkursu odpowiadali na pytania
z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na zakończenie organizatorzy podsumowali konkurs, wręczyli dyplomy, nagrody i wyróżnienia dla laureatów. Nasze uczennice otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Serdecznie gratulujemy Patrycji i Ewelinie oraz dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły na forum województwa.