Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Franciszka Zubrzyckiego w Opatowie w latach 1971 -1991


Stefan Dynowski zdjęcie z dyplomuStefan Dynowski dyplom

 tablonauczyciele z uczniamiStefan Dynowski z uczennicami w plenerzeStefan Dynowski przy stole na przyjęciugrono pedagogiczne na szkolnych schodachpochód

 


„We wrześniu 1971 r. na dyrektora szkoły powołany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach zostaje pan Stefan Dynowski. Pełnił swe obowiązki do 7 maja 1991 roku. Zmarł śmiercią nagłą, w wyniku zaburzeń pracy serca podczas urządzania mieszkania dla córki w Nowym Sączu. 7 maja był to pierwszy dzień matury. Pogrzeb odbył się w Nowym Sączu, gdzie zastał pożegnany przez licznie zgromadzone grono pedagogiczne, rodziców, maturzystów oraz przedstawicieli młodzieży wszystkich klas. Bardzo licznie przybyli na pogrzeb również dyrektorzy szkół średnich województwa tarnobrzeskiego oraz Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.
Po 20-letnim okresie współpracy mogę stwierdzić, że dyrektor Dynowski zawsze dbał o sprawy młodzieży i pracowników. Podejmując decyzje dotykające spraw osobistych, starał się zawsze, by decyzje te byty wyważone i nie krzywdziły zainteresowanych. Trudne sprawy wspólnie analizowaliśmy przed podjęciem decyzji. Nasza współpraca przebiegała bardzo dobrze, potrafiliśmy szczerze rozmawiać o sukcesach i porażkach, wspólnie analizując popełnione błędy.
Dyrektor Stefan Dynowski zwracał dużą uwagę na wygląd estetyczny szkoły i jej otoczenie. Zagospodarowanie terenu od strony frontowej budynku, ukształtowanie terenu, drzewa i krzewy to jego dzieło. Bardzo dużą uwagę przywiązywał do rocznic historycznych i szkolnych.”
Dyrektor Stefan Dynowski we wspomnieniach swego następcy dyrektora Piotra Frejlicha