Chcąc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, nauczyciele Zespołu Szkół Nr1 w Opatowie: Jerzy Lulin i Piotr Cybula, wzieli udział w ogólnopolskim projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku „Wykształceni technologią”.

Projekt powstał w oparciu o analizę potrzeb nauczycieli, w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami branż odpowiadających kierunkom kształcenia. Wsparciem szkoleniowym objętych zostało 270 osób z terenu całego kraju – nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół ponadgimnazjalnych, kształcących na kierunkach: mechanicznym, mechatronicznym i mechaniki/elektromechaniki samochodowej. W czasie realizacji projektu zostały zrealizowane:

  •  zajęcia instruktażowe w wymiarze 60 godzin
  • staże zawodowe w przedsiębiorstwach w wymiarze 120 godzin.

Zajęcia instruktarzowe prowadzili wykładowcy uczelni wyższych, a staże zawodowe odbywały się w przedsiębiorstwach, gdzie w pracy codziennej wykorzystuje się najnowsze osiągniecia technologiczne. Dzięki temu nauczyciele mieli okazję poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.

       Grupa szkoleniowa, w jakiej znaleźli się nauczyciele Zespołu Szkół Nr1 (grupa elektromechaniki samochodowej) uczestniczyła w szkoleniach instruktarzowych prowadzonych przez wykładowców Politechniki Radomskiej, zaś staże zawodowe odbyli w serwisach samochodowych wiodących marek samochodowych: Volkswagen, Citroen, Toyota. Uczestnicząc w codziennej pracy tych przedsiębiorstw, nauczyciele stawali się „uczniami” by podnosić poziom swojej wiedzy w sposób praktyczny, stykając się z najnowszymi osiągnięciami świata motoryzacji.

Dzięki dobrej współpracy w okresie stażu Panów Jerzego Lulina i Piotra Cybuli z Pracownikami Toyota Sacar Stalowa Wola – serwisu marki Toyota została zaplanowana bliższa współpraca, dzięki której uczniowie Technikum Pojazdów Samochodowych będą mogli w przyszłości uczestniczyć w stażach-praktykach w tej firmie.