Na przełomie sierpnia i września 2022r. uczniowie Technikum Budownictwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie odbywali praktyki w słonecznej Hiszpanii w ramach Projektu: „EUROPEJSKIE STAŻE BEZ GRANIC”.

Były one możliwe dzięki długiej i dobrej współpracy naszej szkoły z Fundacją "Możesz Wiecej". Trzytygodniowe praktyki grupy 20 uczniów dotyczyły "Biokonstrukcji". Podczas ich odbywania, młodzież była podzielona na dwa zespoły. Jeden pracował w gaju oliwnym, gdzie konstruował tamę wstrzymującą nurt wody, budował dach dla obiektu agrotechnicznego oraz ekoszklarnię. Drugi natomiast pracował, w tym samym czasie, na ekofarmie i budował zadaszenie dla budynku gospodarczego, boks dla ptactwa domowego oraz stół do przechowywania narzędzi. Młodzi budowlańcy z Górki z wielkim zaangażowaniem realizowali powierzone im zadania. Do swojej pracy wykorzystywali ekomateriały,które są przyjazne dla środowiska. Mieli także możliwość sprawdzenia się w różnych rolach: lidera grupy bądź szeregowego pracownika. Dzięki temu mogli dokładniej poznać swoje predyspozycje zawodowe. Raz w tygodniu udawali się do siedziby Euromindu, gdzie Pani Sara,koordynatorka projektu, rozmawiała z praktykantami z Górki na temat ich prac, tego, czego się nauczyli oraz przedstawiała opinie pracodawców na temat postępów młodych budowlańców.
W czasie wolnym od praktyk uczniowie zwiedzali urokliwe miasteczko, a w nim Plaza de Mayo, przy którym znajduje się kościół św. Pawła z pięknym portalem wejściowym. Dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat jego historii i rozwoju, jak to, że w 2003 roku Úbeda została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO. Odwiedzili także wielki lokalny targ z mnóstwem hiszpańskich owoców i warzyw. Mieli też możliwość spróbowania przepysznej horchaty i churrosów. Ogromne wrażenie na młodzieży zrobiła otwartość i serdeczność mieszkańców Ubedy.
Podczas pobytu w Hiszpanii, młodzież zwiedziła także przepiękną Granadę, która jest wyjątkowym miastem w Andaluzji. Jak pisał sam Hemingway: “Gdybyśmy musieli odwiedzić jedno miejsce w Hiszpanii, powinna to być Granadą" Uczniowie zwiedzili Catedral de Granada oraz Alcaiceria. Atrakcją,która czekała na młodzież z Górki była wizyta w galerii handlowej Nevada oraz smakowanie andaluzyjskiej kuchni.

Praktyki uczniów Technikum Budowlanego z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie zakończyły się uroczystym wręczeniem certyfikatów, potwierdzającym udział w projekcie „Europejskie staże bez granic”. Efekt końcowy prac wykonanych podczas praktyk okazał się bardziej niż zadowalający. Zaowocowało to wysokimi ocenami,które otrzymała młodzież. Z ust pracodawców padły słowa uznania na temat młodych budowlańców z Górki. ”Chłopcy podczas tych trzech tygodni stworzyli super zespół. Bardzo szybko przystosowali się do nowych dla nich warunków i z wielki zapałem uczyli się nowych rzeczy. Wierzę, że dobrze wykorzystają tę naukę. Gratulacje dla szkoły!” - powiedział jeden z hiszpańskich pracodawców naszych uczniów.
Odbycie zagranicznych praktyk przez uczniów Technikum Budowlanego z Górki znacznie podniosło ich atrakcyjność na krajowym i zagranicznym rynku pracy oraz umożliwiło doskonalenie umiejętności językowych.