Uczniowie klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie po kilkumiesięcznej przerwie z wielkim zapałem stawili się na szkoleniu, jakie przygotowała dla nich Fundacja GROM COMBAT z nauczycielami koordynującymi panią Edytą Gwoździk i panem Markiem Frejlichem przy wsparciu pana Józefa Komisarka i pana Tomasza Świątka. Do 80 osobowej grupy młodzieży dołączyli również żołnierze ze 102. Batalionu Piechoty Lekkiej w Sandomierzu.

12 - godzinne szkolenie w lesie poprowadzili instruktorzy Fundacji: mjr Jacek Kowalik, ppor Adam Szela, absolwenci ZS nr1 w Opatowie związani ze służbami mundurowymi: Mateusz Firmanty i Dawid Krakowiak oraz podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej: Konrad Zygadło, Grzegorz Słowik oraz Przemysław Kidoń.

Zajęcia z zielonej taktyki, survivalu, elementów systemu GROM COMBAT, pomocy przedmedycznej, a także poruszania się za pomocą azymutów dla starszych uczniów były okazją do utrwalenia wiedzy i umiejętności, natomiast dla 30 osobowej grupy z pierwszej klasy mundurowej były zetknięciem z nieznaną dla nich dotychczas wiedzą, a jednocześnie wspaniałą okazją do integracji ze starszymi koleżankami i kolegami- powiedział pan Marek Frejlich.

Szkolenie w lasach Gór Świętokrzyskich sprzyja refleksjom i wspomnieniom odwołującym się do wydarzeń z okresu II wojny światowej i żołnierzy Zgrupowania płk Jana Piwnika. Dlatego też na spotkanie z uczestnikami szkolenia przybyli pasjonaci tamtych wydarzeń i wspaniałych ludzi walczących o wolność ojczyzny- przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięci Ponury-Nurt”, którzy pięknie opowiedzieli o bohaterze Gór Świętokrzyskich „Ponurym" i jego żołnierzach- poinformowała pani Edyta Gwoździk.

Była to także okazja do spotkania z dowódcą 102. Batalionu Piechoty Lekkiej w Sandomierzu ppłk Arkadiuszem Nenutilem, który wyraził nadzieję, że będziemy spotykać się na następnych szkoleniach.

Kolejnym elementem było przejście leśnymi ostępami na Szczytniak i zejście na polanę w Nowym Skoszynie, gdzie czekała gorąca żołnierska grochówka , czas na rozmowy i chwile wytchnienia, po których nastąpiło podsumowanie zajęć przez kadrę instruktorską.

Zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie mundurówki zakończyli szkolenie myśląc o kolejnych , które już planują dla nich instruktorzy Fundacji GROM COMBAT. Wydarzenie to mogło się odbyć dzięki uprzejmości Lasów Państwowych- Nadleśnictwo Łagów.