Lp.

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

SALA

ASOLWENCI WCHODZĄ DO SZKOŁY GŁÓWNYM WEJŚCIEM

 

JĘZYK POLSKI poziom podstawowy

czas trwania: 170 min.

Wtorek 8 września 2020r. godz. 14.00

25

 

MATEMATYKA poziom podstawowy

czas trwania: 170 min.

Wtorek 8 września 2020 r. godz. 14.00

26

 

JĘZYK ANGIELSKI poziom podstawowy

czas trwania: 120 min.

Wtorek 8 września 2020 r. godz. 14.00

29

 

Absolwent, który złożył oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym zgłasza się na egzamin poprawkowy najpóźniej o godz. 13:30 z dowodem osobistym, z materiałami i przyborami pomocniczymi zgodnymi z Komunikatem Dyrektora CKE z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 r. oraz zgodnie z wytycznymi CKE, MEN I GIS dotyczącymi przeprowadzania egzaminu maturalnego w czerwcu 2020 r. w związku z obowiązującym w kraju reżimem sanitarnym.

matura poprawkowa