1 września 2020 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021, w największej szkole w regionie, w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, zwanej szkołą na „Górce”. Uświetnił je swą obecnością Starosta Powiatu Opatowskiego, Pan Tomasz Staniek. Pogratulował on młodzieży dobrego wyboru szkoły i podkreślił, że cieszy się ona dużą popularnością w środowisku lokalnym i nie tylko.

Pan Starosta stwierdził, że dowodem na to jest tegoroczny nabór. Naukę w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie rozpoczyna ponad 200 osób, w 7 klasach pierwszych. Zwrócił też szczególną uwagę na to, że rzeczywistość, z którą przyszło nam się zmierzyć, czyli pandemia koronawirusa, wymaga wielu wyrzeczeń  i poczucia odpowiedzialności za zdrowie  własne i innych. Pan Starosta przypomniał i poprosił, aby wszyscy przestrzegali najważniejszych procedur bezpiecznego funkcjonowania na terenie szkoły i poza nią. Życzył całej społeczności szkoły na „ Górce” zdrowia i pomyślności w nowym roku szkolnym. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Magdalena Gdowska, która przyłączyła się do słów Pana Starosty. Przypomniała także o rocznicy wybuchu II wojny światowej, a wszyscy obecni na uroczystości uczcili tę rocznicę minutą ciszy. Po tej chwili zadumy, pan wicedyrektor, Piotr Cybula przedstawił wychowawców klas pierwszych, po czym nauczyciele wraz z młodzieżą, w bezpiecznych odległościach i w maseczkach, udali się do klas, by zapoznać ich z procedurami zachowania się na terenie szkoły podczas pandemii oraz z zasadami BHP.