PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
PODCZAS POBYTU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
PODCZAS POBYTU W INTERNACIE

ORAZ ORGANIZACJI I ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W OPATOWIE

załączniki do procedur bezpieczeństwa w internacie