Dyrekcja Zespołu Szkół nr1 w Opatowie zaprasza wszystkich rodziców i uczniów do zapoznania się z PROCEDURAMI ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA podczas pobytu uczniów w Zespole Szkół nr1 w Opatowie w roku szkolnym 2020/2021

 

Procedury Zapewnienia Bezpieczeństwa i Zdrowia...

 

Oświadczenie Rodzica/Opiekuna ucznia