K Mrozek

panorama budynków szkoły

Zaproszenie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie

mają zaszczyt zaprosić

7 października 2022 roku

Absolwentów, emerytowanych: Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników
i wszystkich Sympatyków Szkoły

na jubileuszową galę z okazji 60–lecia

Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie
i uroczystego nadania szkole imienia patrona
płk. Jana Piwnika „Ponurego”

oraz Zjazd Absolwentów

 

Formularz zgłoszeniowy dla absolwentów wyrażających chęć uczestnictwa w zjeździe

W ramach Europejskiej Akademii Piłkarskiej „Grassroots" 26.11.2013 roku odbyła się kursokonferencja, skierowana do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów piłki nożnej z regionu świętokrzyskiego. Głównym tematem szkolenia był wszechstronny rozwój ruchowy na bazie ćwiczeń opracowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy z Niemiecka Federacją Piłkarską (DFB). Wydarzenie to patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk. Organizatorami konferencji byli: Polski Zawiązek Piłki Nożnej, Wydział Szkolenia Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty - Grzegorz Bień oraz Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie.

W dniu 21 listopada 2013 roku zostało zorganizowane spotkanie z pracownikami banku w ramach obchodów szóstej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym projekcie edukacyjnym brali udział uczniowie z klasy trzeciej Technikum ekonomicznego oraz członkowie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim tych nietypowych zajęć przeprowadzonych na lekcji bankowości była „Własna firma" postrzegana z punktu widzenia potencjalnego przedsiębiorcy parającego się działalnością na własny rachunek.

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się uroczysta Gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS w okazałej siedzibie Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, na której Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie reprezentował opiekun Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości Piotr Banaczyk. Impreza miała za zadanie podsumować aktywność nauczycieli realizujących projekty edukacyjne z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i przedsiębiorczości. Na ósmą edycje Gali Impuls zostali zaproszeni członkowie Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli i ich uczniowie oraz wybitni przedstawiciele świata finansów i biznesu.

Kolejne szkolenie klas mundurowych prowadzone przez byłych operatorów Jednostki Specjalnej 2310 GROM o pseudonimach: CHLOR i FOKA odbyło się w dniach 07-08.11.2013 w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Trening oparty był na ćwiczeniu technik interwencyjnych systemu GROM COMBAT, którego współtwórcą był mjr Jacek Kowalik. Młodzież mogła skorzystać z wiedzy zdobytej podczas wielu misji stabilizacyjnych, w których brali udział komandosi. Uczniowie mundurówki pod ich czujnym okiem poznawali także najważniejsze elementy udzielania pomocy przedmedycznej w warunkach bojowych.