Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Aktualności

 

 

Konferencja szkoleniowa "Kształcenie zawodowe pracownika młodocianego w praktyce"

Szybko zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stanowi istotny motyw współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w procesy edukacyjne i zatrudnieniowe (szkołami, instytucjami szkoleniowymi, publicznymi służbami zatrudnienia i pracodawcami). Rozwijanie współpracy poprzez budowanie partnerstwa, wymianę informacji oraz wspólne projekty może przynieść wszystkim wymierne korzyści w skuteczniejszym wykonywaniu działań. Taki miedzy innymi cel miało spotkanie, które odbyło się 23 października 2013 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu sportów ekstremalnych dla uczniów klas mundurowych z ZS Nr 1 w Opatowie

W dniach 18- 19 października 2013 r. 65 uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie uczestniczyło w obozie szkoleniowo - integracyjnym w Chotowej. Podczas pobytu uczniowie „mundurówki" szkolili się w zakresie samoobrony, musztry, podnosili poziom swojej sprawności ogólnej na ściance wspinaczkowej, a także przeszli szkolenie w parku linowym o czterech stopniach trudności. Niezapomnianych wrażeń każdemu uczestnikowi zgrupowania dostarczyła tzw. „Tyrolka", czyli zjazd na linie o długości 380 m. nad zalewem, znajdującym się przy ośrodku.

Czytaj więcej...

Projekt Comenius w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie

Nauczyciele języków obcych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie regularnie uczestniczą w szkoleniach metodycznych, seminariach i szkoleniach językowych. Priorytetowym działaniem jest udział nauczycieli w akcji Comenius – „Mobilność kadry szkolnej" realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się prze całe życie". Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w zagranicznych kursach językowych. W październiku bieżącego roku nauczycielka języka angielskiego w ZS Nr 1 w Opatowie, p. Elżbieta Cheba, uczestniczyła w dwutygodniowym kursie językowo – metodyczno - kulturowym „Language, Methodology and Culture" w szkole językowej English Language Centre w Brighton w Wielkiej Brytanii.

Czytaj więcej...

Wywiad z Rafałem Kucharskim szefem kuchni w Internacie

Rafał Kucharski, absolwent Technikum Technologii Żywności w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, obecnie szef kuchni Internatu w/w szkoły

 

Czym się Pan kierował wybierając taki, a nie inny kierunek kształcenia?

Mając 15 lat, tak naprawdę nie do końca mamy sprecyzowane swoje zainteresowania i nie jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, co chcielibyśmy w życiu robić. W moim przypadku było inaczej. Od dziecka lubiłem pomagać w kuchni- gotowaniu i właściwie taka praca była moim marzeniem. Najpierw ukończyłem szkołę zawodową, kierunek kucharz w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. Następnie technikum żywności w tej samej szkole. Kierunek kształcenia, który wybieramy, powinien być zgodny z naszym zamiłowaniem do tego co chcemy w życiu robić. Gotowanie jest sztuką, pasją, a tego nie da się wyuczyć, trzeba mieć do tego serce.

Czytaj więcej...