Nekrolog ucznia naszej szkoły, Patryka Rzepki

 

W ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Biblioteka Narodowa przygotowała kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się na domenie publicznej polona.pl . Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

W Zespole Szkół nr 1 w Opatowie w dniach 22-22 stycznia odbyły się warsztaty teatralne „Learning English through Drama” prowadzone przez MAINSTAGES, amerykańską firmę z Nowego Jorku. Po wcześniejszej weryfikacji umiejętności językowych na poziomie B2 trójka uczniów ze szkoły zakwalifikowała się do projektu: Konrad Góra 2 Lop,

Od listopada 2020 r. Partnerstwo „Ziemia Opatowska” jest beneficjentem projektu „Centrum Wsparcia Doradczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pilotażowy „Centrum Wsparcia Doradczego”, realizowany przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podstawą działania partnerstwa „Ziemia Opatowska” jest list intencyjny z dnia 24 września 2020 r., podpisany przez 9 jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze powiatu opatowskiego w województwie świętokrzyskim.