W ramach projektu „Nowoczesna Szkoła” w dniach 03-06 czerwca 2019 r. trzydziestu hotelarzy z Technikum Hotelarstwa w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie wraz z opiekunami: panią dyrektor Magdaleną Gdowską, Iwoną Winiarczyk - Kapsą, i Moniką Masternak wzięło udział w bezpłatnym wyjeździe studyjnym do Trójmiasta.

W środę 19 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się akademia kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości głos zabrał Starosta Opatowski pan Tomasz Staniek, gratulując wszystkim uczniom wspaniałych osiągnięć. Podkreślił doskonałe wyniki uzyskane na koniec roku szkolnego oraz szczególnie pogratulował uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach ogólnopolskich. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, dziękując wszystkim za udany rok szkolny oraz życząc wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie.

Uczniowie Liceum Służb Mundurowych cały rok przygotowują się do najważniejszego święta, jakim jest uroczystość złożenia przysięgi. Po zakończonym cyklu szkoleń, w których uczestniczą od początku rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół nr1 w Opatowie, nasdchodzi ten uroczysty moment, kiedy w obecności swoich instruktorów z Fundacji GRTOM COMBAT, dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców przy szkolnym sztandarze wypowiadają pełne powagi słowa.

Uczniowie Liceum Służb Mundurowych ZS nr1 w Opatowie podczas licznych szkoleń, w których uczestniczą w ciągu roku szkolnego, zdobywają umiejętności potrzebne do pracy w służbach mundurowych, ale także wzbogacają wiedzę na temat przeszłości naszej ojczyzny i tych, którzy jej wiernie służyli. Szczególną czcią otaczają żołnierzy walczących podczas II wojny światowej, broniących Polski i naszej małej ojczyzny - bohaterów Gór Świętokrzyskich - partyzantów Zgrupowania Ponury - Nurt.