Uczniowie Liceum Służb Mundurowych cały rok przygotowują się do najważniejszego święta, jakim jest uroczystość złożenia przysięgi. Po zakończonym cyklu szkoleń, w których uczestniczą od początku rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół nr1 w Opatowie, nasdchodzi ten uroczysty moment, kiedy w obecności swoich instruktorów z Fundacji GRTOM COMBAT, dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców przy szkolnym sztandarze wypowiadają pełne powagi słowa.

Uczniowie Liceum Służb Mundurowych ZS nr1 w Opatowie podczas licznych szkoleń, w których uczestniczą w ciągu roku szkolnego, zdobywają umiejętności potrzebne do pracy w służbach mundurowych, ale także wzbogacają wiedzę na temat przeszłości naszej ojczyzny i tych, którzy jej wiernie służyli. Szczególną czcią otaczają żołnierzy walczących podczas II wojny światowej, broniących Polski i naszej małej ojczyzny - bohaterów Gór Świętokrzyskich - partyzantów Zgrupowania Ponury - Nurt.

W ramach projektu „Zawodowo po Europie” uczniowie z klas Technikum Logistycznego oraz Technikum Hotelarstwa w dniach 20.05 – 08.06.2019 r. odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe w stolicy Bułgarii – Sofii.