26 sierpnia 2019 r. odbędą się egzaminy z przedmiotów:

  • matematyka
  • zasady żywienia

27 sierpnia 2019 r. odbędą sie egzaminy z przedmiotów:

  • geografia
  • język angielski
  • działalność gospodarcza

Egzaminy maturalne poprawkowe z przedmiotów:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski

odbędą się 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00. Abiturienci proszeni są o stawienie się na godzinę 8:30.

Uprasza się wszystkich, którzy złożyli podanie o przyjęcie do klas pierwszych technikalnych oraz pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia (kierunek: mechanik pojazdów samochodowych z zajęciami praktycznymi na warsztatach szkolnych) w Zespole Szkół nr 1 o niezwłoczne odebranie skierowań na badania lekarskie.