„Górka” Mercedes-Benz Show – czy to wszystko dzieje się naprawdę? Można było zadać sobie takie pytanie uczestnicząc w prezentacji najnowszych technologii wykorzystywanych w motoryzacji samochodów osobowych i ciągników siodłowych jakie przedstawiła uczniom klas Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki firma Mercedes-Benz.

Z myślą o działaniach wspierających pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników – uczniów naszej szkoły, Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach oraz Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie zorganizowała bezpłatne szkolenie dla pracodawców małych zakładów pracy z terenu powiatu opatowskiego.