Serdecznie zapraszamy osoby zapisane na 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

w kwalifikacjach A.18, A.22, M.01, M.02.

na pierwsze zajęcia 15 września o godzinie 15:00 

(plan zajęć według hamonogramu w zakładce z planem lekcji)

Od 5 lat uczniowie "mundurówki" ZS nr1 w Opatowie dzięki inicjatywie pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha, podziwiają asortyment zgromadzony na targach zbrojeniowych. Młodzież ''mundurówki'' oraz nauczyciele koordynujący pracę klas mundurowych ze ''szkoły na górce'' uczestniczyli w tym wydarzeniu dzięki Fundacji GROM COMBAT mjr Jacka Kowalika i mjr Dariusza Wójcika oraz firmie Cenzin, która jest członkiem Polskiej Grupy Zbrojeniowej- poinformowała p. Edyta Gwoździk. Uczniowie mogli podziwiać sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji wojskowej: sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania oraz sprzęt logistyczny, a także najnowocześniejszy sprzęt łączności, systemy IT, ratownictwa medycznego oraz obrony przez bronią masowego rażenia – powiedział p. Marek Frejlich. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego od 25 lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem światowej branży obronnej i stanowi najważniejsze wydarzenie dla  branży zbrojeniowej w Europie, jest trzecim co do wielkości po Paryżu i Londynie na Starym Kontynencie.

W dniu 04.09.2017r. o godzinie 9.30 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie. Uroczystość prowadziła pani dyrektor Magdalena Gdowska a gośćmi otwarcia byli; Ewelina Bień radna Sejmiku Wojewódzkiego, Monika Przygoda przewodnicząca Rady Rodziców i Tomasz Świątek reprezentujący władze powiatowe. Szczególnie serdecznie powitano w progach szkoły ponad dwustu nowych uczniów w klasach pierwszych. Pani dyrektor podziękowała pierwszoklasistom i ich rodzicom ,za to że zaufali naszej szkole i tu chcą zdobyć wykształcenie w wybranych przez siebie zawodach. Pani radna Ewelina Bień złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia wytrwałej pracy w imieniu swoim oraz Marszałka Województwa Adama Jarubasa.

Od 25 sierpnia 2017 roku uczniowie techników i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych, odbierają dyplomy i certyfikaty egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. To bardzo radosny czas dla naszej szkoły, tak pracowników jak i uczniów. Po trzytygodniowej sesji egzaminacyjnej rozpoczętej 20 czerwca 2017 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przesłała wyniki, które są rewelacyjne zarówno w skali województwa jak i kraju. 100% zdawalności osiągnęli uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Technikum Hotelarskiego a także z zawodówek w zawodach kucharz i monter elektronik. W pozostałych zawodach zdawalność nie spadła poniżej 98%. Wszystkie egzaminy odbywały się na terenie naszej szkoły w klasopracowniach stanowiących nasza bazę dydaktyczną.