Zapraszamy tegorocznych maturzystów na uroczystość wręczenia świadectw maturalnych 3 lipca godzina 11:30.

W piątek 22 czerwca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbyła się uroczystość kończąca miniony rok szkolny oraz uroczyste pożegnanie absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Starosta Powiatu Opatowskiego pan Gustaw Saramański oraz pani Monika Przygoda reprezentująca Radę Rodziców. W imieniu Rady Powiatu głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty i radny pan Tomasz Świątek. Następnie pani dyrektor Magdalena Gdowska powitała wszystkich zebranych na uroczystości, gratulując wszystkim udanego roku szkolnego, młodzieży wspaniałych wyników w nauce, a wszystkim absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej dobrego startu w dorosłe życie. Wraz z zaproszonymi gośćmi p. dyrektor Magdalena Gdowska oraz p. przewodniczący Komisji Oświaty i radny Tomasz Świątek wręczyli wyróżnionym uczniom nagrody i dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, godne reprezentowanie szkoły, zaangażowanie w wielu konkursach przedmiotowych i branżowych oraz sukcesy w imprezach sportowych i artystycznych.

W mijającym roku szkolnym 2017/2018 w naszej placówce realizowany jest projekt „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej”. Jednym z jego elementów jest utworzenie szkolnej strzelnicy pneumatycznej. Młodzież postanowiła aktywnie włączyć się w pomoc naszej placówce i wspólnie z  nauczycielami Szczepanem Madejem i Janem Hynkiem wykonała szereg prac adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby strzelnicy. Uczniowie w wolnym czasie ciężko pracowali nad poprawieniem bazy lokalowej. Na potrzeby strzelnicy zaadaptowano pomieszczenie w budynku internatu szkolnego.  Dzięki temu strzelnica będzie mogła od września służyć całej młodzieży szkolnej chętnej do uprawiania strzelectwa pneumatycznego.

W czerwcu w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie została przeprowadzona kolejna akcja charytatywna w postaci zbiórki pieniędzy „Dla Michała” ucznia naszej szkoły, realizującego indywidualny tok nauczania. W akcję zaangażowała się młodzież całej szkoły, na czele ze Szkolnym Kołem Wolontariatu oraz Samorządem Uczniowskim pod opieką pani pedagog Małgorzaty Stępień oraz nauczycieli, pani Marty Firmanty i pani Magdaleny Kidoń. Dziękujemy i gratulujemy naszej młodzieży oraz ich wychowawcom za zaangażowanie i solidarność w podjętym przedsięwzięciu. Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła nie tylko edukuje, ale także uczy wrażliwości i postaw prospołecznych powiedziała dyrektor szkoły Magdalena Gdowska.