Informujemy, że listy przyjętych do poszczególnych klas pierwszych 

w Zespole Szkół nr1 w Opatowie na rok szkolny 2018/2019 

znajduje się do wglądu w szkole na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509954258

Informujemy, że lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na uczniów w Zespole Szkół nr1 w Opatowie znajduje się do wglądu w szkole na tablicy ogłoszeń (obok sekretariatu).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 509954258

Jak zbudować szałas, rozpalić ognisko bez użycia zapałek, jak znaleźć właściwą stronę świata i wybrać drogę w lesie - te i inne elementy survivalu poznawała i doskonaliła młodzież z klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie podczas VI edycji Biwaku Ponury- Nurt. Od sześciu lat dwójka niestrudzonych nauczycieli pani Edyta Gwoździk i pan Marek Frejlich oraz ich przyjaciel mjr Jacek Kowalik (były operator i dowódca oddziału bojowego JW GROM) organizują biwak w leśnych ostępach Gór Świętokrzyskich; dołączył do nich pan Robert Gubernat - wychowawca klasy I mundurowej. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba uczniów i absolwentów "mundurówki''- ponad 50 osób odbyło 48 godzinne szkolenie w lesie u podnóża góry Szczytniak w rodzinnych stronach płk Jana Piwnika ''Ponurego'', którego pamięci poświęcone jest to szkolenie - poinformowała pani Edyta Gwoździk.

Uczniowie klas liceum służb mundurowych ZS nr1 w Opatowie mieli okazję odbyć szkolenie pod okiem zawodowych żołnierzy z 3 Batalionu Radiotechnicznego w Sandomierzu. Wybrali się tam ze swoimi wychowawcami panią Edytą Gwoździk , panem Markiem Frejlichem i panem Robertem Gubernatem oraz panią Moniką Masternak i panią Małgorzatą Stępień. Kilkugodzinne szkolenie rozpoczęło się od zapoznania młodzieży przez chorążego Kowalskiego z zasadami funkcjonowania jednostki, z salą tradycji i miejscem koszarowania elewów odbywających służbę przygotowawczą. Po części oficjalnej uczniowie zostali podzieleni na sekcje i rozeszli się na poszczególne zajęcia szkoleniowe. Doskonalili elementy musztry, głównie poruszanie się w szyku w kolumnach dwójkowych i czwórkowych, poznawali tajniki krav magi, doskonalili umiejętność rozkładania i składania broni oraz zostali zapoznani z wyposażeniem żołnierzy jednostki w Sandomierzu.