W kwietniu obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Aby przybliżyć uczniom ten temat w naszej szkole odbyła się lekcja na której Agnieszka Zwolska – bibliotekarka szkolna czytała wraz z uczniami fragmenty książek znajdujących się w bibliotece szkolnej poświęconych tej problematyce: „Zatajony Katyń” T. Kisielewskiego oraz „Pamiętniki znalezione w Katyniu” G. Lipińskiej.

,,Ważne są dni, których jeszcze nie znamy'', to słowa będące myślą przewodnią uroczystości pożegnania absolwentów ZS nr 1 w Opatowie, która odbyła się 28 kwietnia 2017r. Uczniowie klas Liceum Służb Mundurowych, Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Pojazdów Samochodowych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po raz ostatni spędzili czas w obecności swych wychowawców i nauczycieli, pod których opieką pracowali przez kilka lat nauki w szkole. Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością Starosta Powiatu Opatowskiego pan Bogusław Włodarczyk, radni Powiatu Opatowskiego: pani Aneta Bławat i pan Tomasz Świątek, pani Karolina Stojek reprezentująca Ochotniczy Hufiec Pracy oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Było to wyjątkowo uroczyste spotkanie, podczas którego pani dyrektor Magdalena Gdowska dziękując młodzieży za ich ogromną pracę, aktywność i zaangażowanie w życie szkoły, jednocześnie życzyła kolejnych sukcesów na egzaminie maturalnym i w dalszej realizacji podczas wymarzonych studiów i pracy zawodowej.

W ubiegłym roku szkolnym, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy oraz ze względu na prężny rozwój turystyki i hotelarstwa  w naszym regionie, utworzono w szkole kierunek Technik Hotelarstwa, by móc kształcić przyszłe kadry, przyszłych pracowników, właścicieli, kierowników podejmujących pracę lub prowadzących własną działalność w branży hotelarskiej. Uczniowie z klasy II Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie odbyli 6-cio tygodniowy cykl zajęć praktycznych w Hotelu Miodowy Młyn w Opatowie. Celem zajęć w hotelu było wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej przez młodzież podczas zajęć z przedmiotów zawodowych oraz poszerzenie ogólnej wiedzy dotyczącej działalności hotelarsko-gastronomicznej, zasad etyki zawodowej oraz kultury obsługi konsumenta. Zajęcia praktyczne odbywały się w najważniejszych, z punktu widzenia obsługi klienta, departamentach hotelu takich jak: recepcja hotelowa, dział gastronomii, oraz dział służby pięter.

Gimnazjaliści z powiatu opatowskiego i spoza jego granic tłumnie przybyli do Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, aby w ramach „Dnia Otwartego” obejrzeć szkołę i zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017/2018. „Cieszy mnie tak duże zainteresowanie szkołą, którą mam zaszczyt kierować – powiedziała Magdalena Gdowska, dyrektor tutejszej placówki. Mam nadzieję, że spośród niezwykle bogatej oferty edukacyjnej każdemu uda się wybrać kierunek kształcenia po linii jego zdolności i zainteresowań. Szkoła gwarantuje nie tylko bardzo wysoki poziom nauczania, o czym świadczą ostatnie wyniki egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych, ale również naukę w profesjonalnych pracowniach zawodowych, np.: w pracowni dla hotelarzy, logistyków, mechaników samochodowych i niezwykle kosztownej w wyposażeniu pracowni agrotroniki”.