Lista kandydatów przyjętych do Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie

na rok szkolny 2017/2018 (szkoła ponadgimnazjalna)

Adobe PDF Logo4

 

Serdecznie witamy w społeczności uczniowskiej

Szkoły na Górce :)

 

 

Zespół Szkół nr 1 w Opatowie wkracza w fazę wielkich zmian i rozwoju, który pozwoli podnieść jeszcze bardziej poziom kształcenia zawodowego. Dzięki zaangażowaniu i przychylności władz powiatowych na czele ze Starostą Panem Bogusławem Włodarczykiem, rozpocznie się w tym roku budowa profesjonalnej hali sportowej oraz remont i doposażenie bloku sportowego szkoły. Oprócz tego, zrealizowane będzie też kompleksowe doposażenie warsztatów szkolnych w urządzenia i maszyny służące profesjonalnemu kształceniu młodzieży w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik pojazdów samochodowych. Całość dokonywanych inwestycji wyniesie ponad 5 mln. zł. „Bardzo się cieszę, że realizacja tak wielkiego przedsięwzięcia dokonywana jest w szkole, w której pracuję i dla której działam jako nauczyciel i jako radny powiatowy.

 Lista kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną
w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie na rok szkolny 2017/2018

(szkoła ponadgimnazjalna)

Adobe PDF Logo4

 

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną do klasy

LiceumOgólnokształcącego dla Dorosłych

w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie na rok szkolny 2017/2018

Adobe PDF Logo4

Kochani Maturzyści

Dzisiaj udowodniliście po raz kolejny, że jesteście wspaniałymi, ambitnymi młodymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy z Was bardzo dumni. Zdobyliście wymarzony zawód, a teraz wspaniałe wyniki matur potwierdzają to, że nasza wspólna praca przynosi wymierne efekty. Wspominajcie NASZĄ SZKOŁĘ NA GÓRCE dobrze.

Życzę Wam, żeby wszystkie Wasze plany i marzenia się spełniły.

 

 

Dyrektor Magdalena Gdowska oraz całe grono pedagogiczne.