Młodzież z Żywieniówki w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie uczestniczyła 16 października w warsztatach szkoleniowych pt. ,,Przyzagrodowy chów gęsi szansą na aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich”. Celem szkolenia była promocja ekologicznego chowu gęsi w celu uzyskania zdrowego, wartościowego mięsa i tłuszczu oraz promocja lokalnego produktu, jakim jest Gęś Biała Kołudzka. Wykład przeprowadzała dr Halina Bielińska kierująca Krajowym Ośrodkiem Badawczo-Hodowlanym Gęsi w w Kołudzie Wielkiej na Kujawach. Zajęcia składały się z dwóch części: części wykładowej tj. od produkcji pierwotnej gęsiny do produktu finalnego oraz części warsztatowej z zakresu jej przyrządzania. Uczniowie obserwowali rozbiór tuszki gęsiej z omówieniem przez prowadzących wykorzystania poszczególnych elementów do potraw i przetworów. Przygotowywali farsze, gęś po kołudzku z jabłkami i majerankiem, pierogi z gęsiną.

W szkole nie Górce rusza realizacja nowego projektu pt.: Nowoczesna szkoła. Jako pierwsze działanie w ramach projektu placówka wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt elektroniczny i komputerowy o wartości ponad 200 000zł. Są to nowoczesne 100 calowe tablice interaktywne, 70 calowy monitor interaktywny, nowoczesne urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące w formacie A3, drukarkę 3D, nowoczesne komputery, laptopy, tablety, kamerę video, bezprzewodowy system go głosowania, kompleksowe wyposażenie szkolnego zaplecza serwerowego, oraz sprzęt elektroniczny będący wyposażeniem klasopracowni logistycznej (skanery, czytniki, drukarki etykiet logistycznych, terminale logistyczne) i hotelarskiej (urządzenia wyposażenia recepcji, faks urządzenie do kodowania kart - kluczy, oprogramowanie do obsługi hotelu).

Rozpoczął się 7 rok współpracy klas mundurowych ''szkoły na górce'' z mjr Jackiem Kowalikiem, doświadczonym operatorem i dowódcą Oddziału Bojowego JW GROM – poinformowała nas pani Edyta Gwoździk, która w 2012 roku zaprosiła do współpracy z młodzieżą swojego szkolnego kolegę. Dzięki tej wizycie złożonej w ZS nr1 w Opatowie przez mjr J. Kowalika, uczniowie klas mundurowych zyskali możliwość poznawania wspaniałych ludzi, byłych i obecnych żołnierzy JW GROM i innych jednostek wojskowych czy pracowników służb mundurowych. Kontakty te pozwoliły na odwiedzanie ciekawych miejsc przez naszych uczniów, ale także na udział w elitarnych szkoleniach- powiedział pan Marek Frejlich.

Zespół Szkól nr 1 w Opatowie bardzo aktywnie uczestniczy w różnych wydarzeniach organizowanych w związku z obchodami 100 lecia Niepodległości w Polsce. W sposób szczególny realizują to klasy mundurowe, których naczelną ideą jest kultywownie tradycji, poszanowanie przeszłości i patriotyzmu. 16 wrzesnia w Karwowie (gm. Opatów) miała miejsce Msza Polowa, po której nastapiło odsłonięcie tablicy upamiętniajacej wydarzenia z 1918 roku, kiedy mieszkańcy Karwowa oraz członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej stawili czynny opór austriackiej żandarmerii, od której kul poległ Józef Stepień.