Młodzież ucząca się w klasach mundurowych ZS nr1 w Opatowie podczas kilku lat uczęszczania do szkoły, oprócz wiedzy ogólnokształcacej, zdobywa wiele umiejętności, które przez cały tok nauki są doskonalone. Znakomitą okazją do sprawdzenia posiadanej wiedzy, ale także zdobywania nowych doświadczeń był wyjazd do 33 Batalionu Dębickiego - poinformowała pani Edyta Gwoździk. 45-osobowa grupa pod opieką wychowawców: pani Edyty Gwoździk, pana Marka Frejlicha i pana Roberta Gubernata wyruszyła na kolejne szkolenie. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z Fundacją GROM COMBAT i jej wiceprezesem panem Adamem Szelą. Z młodzieżą spotkał się dowódca pan podpułkownik Roland Waszkowiak.

W dniu 28.05.2018 r. w sekretariacie szkoły odbędzie się wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

W ramach kształcenia dualnego uczniowie klasy II i III Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wzięli udział w zajęciach z obsługi konsumenta, które odbyły się w *** Hotelu Accademia w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zajęcia rozpoczęły się poznaniem poszczególnych pionów w hotelu. Główne zajęcia związane z obsługą konsumenta miały miejsce w pionie gastronomicznym. Uczniowie pod okiem profesjonalistów uczyli się składać serwety nadając im mniej lub bardziej wymyślne kształty, dowiedzieli się jak należy postępować ze szkłem, zastawą stołową i sztućcami. Prowadzący zajęcia przypomnieli najważniejsze zasady dotyczące nakrywania stołu, kolejność wykonywanych czynności. Wiadomości teoretyczne poznane w szkole, stosowane były podczas tych zajęć w praktyce. Młodzież pod okiem specjalistów uczyła się jak należy podawać potrawy i napoje na tacach, nosić, ustawiać i zbierać nakrycia. Stosować podstawowe metody serwowania potraw podczas serwisu z półmisków i serwisu talerzowego.