W październiku 2018 r. młodzież z klasy I Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych Iwoną Winiarczyk-Kapsa i pedagogiem szkolnym Małgorzatą Stępień udała się na nietypową lekcje hotelarstwa do „Podziemi opatowskich”. Celem zajęć było nie tylko poznanie walorów turystycznych Opatowa, ale również historii jednego z najciekawszych miejsc naszego regionu i unikalnej architektury podziemnego miasta. W sali projekcyjnej znajdującej się pod powierzchnią opatowskiego rynku, młodzież wysłuchała wykładu połączonego z prezentacją zdjęć pt. „Historia turystyki i atrakcje turystyczne w Powiecie Opatowskim”. Jak się okazało, chłonięcie wiedzy poza szkolną ławą jest niezwykle skuteczne.

Etap szkolny XI Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej, której tematem przewodnim jest " Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych" odbędzie się 30 października 2018r. o godz. 10.40 w sali nr 20.

Koordynator
Iwona Winiarczyk-Kapsa

W sobotę 20 października uczniowie ZS nr 1 w Opatowie mieli okazję poczuć atmosferę akademickiego Krakowa. Młodzież uczestniczyła w popularnonaukowych wykładach i warsztatach organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na „Spotkanie w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią” przyjeżdża młodzież licealna z całej Polski. Nasi przedstawiciele mogli również poczuć się jak studenci na zajęciach laboratoryjnych organizowanych w Zakładzie Biochemii Porównawczej na temat: „Poszukiwanie białek w produktach spożywczych”. Następnie wysłuchali w auli dwóch interesujących wykładów na temat: „Światło w służbie medycyny” oraz „Przeciwciała monoklonalne w biotechnologii i medycynie”. Ogromne wrażenie na wszystkich wywarł nowoczesny kampus przy ulicy Gronostajowej 7, gdzie odbywają się zajęcia na różnych kierunkach Wydziału Biologii i nauk o Ziemi. Kampus łączy w sobie nowatorskie spojrzenie na współczesną naukę, ale na każdym kroku obecny jest historyczny duch Uniwersytetu założonego w 1364 roku.

Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day) – święto obchodzone corocznie 16 października proklamowane przez FAO ( Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat żywności, globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Motywem przewodnim tych działań jest fakt, iż „żywność jest wstępnym warunkiem przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i stanowi jego fundamentalną potrzebę”. W tym dniu uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wzięli udział w konkursach: wiedzy o żywności oraz plastycznym ma plakat o tematyce żywności i żywienia.