XI. 2017r. przedstawiciele klas II TŻiUG, II TL, II THO i II LO pod opieką p. Magdaleny Kidoń i p. Elżbiety Cheby – nauczycielek j. angielskiego dzięki współpracy z dr S. Łodejem (Assistant Professor of Linguistics) odwiedzili Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nasza przygoda na  kampusie UJK rozpoczęła się od warsztatów dziennikarskich w Pracowni Radiowej Radia Fraszka, przeprowadzonych przez wykładowcę i studentów Instytutu Dziennikarstwa. Nasi starsi koledzy – studenci III roku – Ania, Tomek, Mikołaj i Bartek, wprowadzili nas w fascynujący świat pracy dziennikarza radiowego. Mogliśmy spróbować własnych sił za mikrofonem, nagrać własną audycję oraz przeprowadzić krótki wywiad na żywo. Było naprawdę ekscytująco, nieco teorii i duuużo praktyki.

Uczniowie Technikum Logistycznego w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie wzięli udział w zajęciach branżowych w AGC Glass Poland. Zakład produkcyjny w Opatowie specjalizuje się w produkcji szkła zespolonego, fasadowego i hartowanego używanego w budownictwie. Zajęcia zostały zorganizowane dzięki bardzo dobrej współpracy szkoły i kierownictwa zakładu w osobie dyrektora do spraw handlowych, Pana Mariusza Kamińskiego. Młodzi logistycy odwiedzili zakład AGC Glass Poland w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych: gospodarka magazynowa i magazyny przyprodukcyjne. Ze względu na bezpieczeństwo pracy, które jest bardzo ważne w zakładzie o takim charakterze produkcji, poznawali to miejsce w kilkuosobowych grupach, oprowadzanych między innymi przez kierownika produkcji, Pana Michała Maja i specjalistę do spraw obsługi klienta, Panią Ewę Wojtala. Pracownicy przedstawili, w jaki sposób funkcjonuje cały zakład produkcyjny, począwszy od oddziału zbierania zamówień, przez całą linię produkcyjną, aż po jednostkę logistyczną, zajmującą się przygotowaniem transportu wyrobów firmy do klientów.

Jak co roku, społeczność szkolna Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, uczciła kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dwudniowe obchody tej radosnej rocznicy, zaczęły się w piątek 10-go listopada gdzie nauczyciele i wszyscy uczniowie, wzięli udział na rynku opatowskim w V edycji Biegu Niepodległości, organizowanym przez Liceum im. Bartosza Głowackiego pod patronatem Starosty Opatowskiego Bogusława Włodarczyka. W ten sposób na sportowo i wesoło, uczczono radosną rocznicę powrotu naszej Ojczyzny do grona wolnych krajów Europy. Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę, biorąc udział w konkurencjach biegowych i zdobywając trzy puchary, w tym za zwycięskie pierwsze i drugie miejscew kategorii dziewcząt (Katarzyna Gardynik, Marta Szczygieł zaś Jakub Ożdżyński zajął trzecie miejsce w kategorii chłopców). Jednakże wspaniała zabawa, wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz polonez odtańczony na prawie 100 par, wzięły górę nad rywalizacją sportową. Niezwykle widowiskowo zaprezentowały się klasy mundurowe, dowodzone przez pana Marka Frejlicha. Marsz i śpiew naszej mundurówki wywarł duże wrażenie na mieszkańcach Opatowa i publiczności obecnej na rynku.

7 listopada 2017 r. gościliśmy w naszej szkole pana Marka Lisa - kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Opatowie, który w ramach współpracy przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przedstawił prezentację dotyczącą rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tematem wystąpienia był geneza i przebieg związanych z tym wydarzeń, które miały miejsce na terenie naszego miasta i okolic. Pan Marek Lis, historyk, regionalista i autor książek w ciekawy i nietuzinkowy sposób przybliżył uczniom lokalne postacie i wydarzenia. Przedstawiona prezentacja nie tylko dostarczyła wiedzy na temat dziejów regionu, ale także umożliwiła budowanie świadomości historycznej oraz inspirowanie młodych ludzi do własnych poszukiwań w zakresie historii.