Notice: unserialize(): Error at offset 11399582 of 11403231 bytes in /usr/local/www/opatow.szkola.pl/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Wyjątkowy bal studniówkowy w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie

Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Wyjątkowy bal studniówkowy w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie

Bal studniówkowy to wydarzenie szczególne i symboliczne. Odmierza ono czas do najważniejszego egzaminu w życiu młodego człowieka- egzaminu dojrzałości. Tradycyjnym tańcem chodzonym - polonezem rozpoczął się, 22.02.2020r.,  bal studniówkowy w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie.

Zatańczyło go ponad sto osób. Wieczór ten zaszczycili  swą obecnością: Wicestarosta Powiatu Opatowskiego – Pani Małgorzata Jalowska, Przedstawicielka Zarządu Powiatu Opatowskiego – Pani Aneta Werońska, Dyrekcja Szkoły - Pani Magdalena Gdowska i Pan Piotr Cybula, wychowawcy klas, grono pedagogiczne, nauczyciele „Szkoły na Górce” oraz rodzice uczniów. Pani Dyrektor, Magdalena Gdowska życzyła, aby ten przepiękny wieczór zapadł na długo w pamięci młodzieży. „Pamiętajcie, że wszystkie cele, które młody człowiek sobie stawia w życiu, są dla niego możliwe do zrealizowania. Wystarczy tylko, aby mocno tego pragnął” –powiedziała Pani Dyrektor. Po tych słowach uroczyście otworzyła bal studniówkowy 2020.

Część oficjalną studniówki prowadzili : Wiktoria Sternik, Michał Kozakiewicz i Bartłomiej Skiba. Wyrazili oni szczególne słowa podziękowania Pani Staroście – Małgorzacie Jalowskiej oraz Panu Staroście – Tomaszowi Stańkowi za to, że dzięki wsparciu organu prowadzącego mogli uczyć się w szkole na miarę XXII wieku. Przykładem tego jest imponujący blok sportowy oraz nowowyremontowany internat szkolny. Nie zabrakło także słów wdzięczności dla Dyrekcji szkoły za życzliwość, zrozumienie, wspaniałą atmosferę panującą w szkole i wsparcie. Wyjątkowe okazały się również życzenia dla wychowawców. Młodzież w bardzo pogodny sposób podkreśliła to, co w osobie każdego wychowawcy było dla nich wyjątkowe i niepowtarzalne. Uczniowie nie zapomnieli także o swoich nauczycielach, którym podziękowali za zarażanie pasją do swoich przedmiotów. Najbardziej wzruszającym momentem były wyrazy wdzięczności skierowane do Rodziców, jako pierwszych nauczycieli życia, jako tych, którzy pomagali w najtrudniejszych momentach. Do podziękowań dołączyli się także rodzice maturzystów. W ich imieniu wystąpiła Pani Aneta Jabczyk i Pan Sebastian Kozakiewicz.

Na zakończenie części oficjalnej młodzież zaprezentowała przepiękny układ walca, który został zadedykowany Pani Dyrektor, Magdalenie Gdowskiej, po czym zaprosiła wszystkich nauczycieli do tańca.

Tańce tego wieczoru zostały przygotowane przez Panią Monikę Masternak, Pana Waldemara Domagałę oraz Pana Cezarego Okulskiego.

Wraz z młodzieżą  Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie bawili się  ich wychowawcy:

Agnieszka Spała - klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych i IV Klasa Technikum Hotelarstwa,

Elżbieta Sabat - klasa IV Technikum Logistyczne i klasa IV Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki,

Mariusz Masternak - klasa IV Technikum Pojazdów Samochodowych,

Robert Gubernat - klasa III Liceum Ogólnokształcące .

Tegoroczny bal studniówkowy „Szkoły na Górce” miał miejsce w przepięknej Rezydencji Sandomierskiej. Zabawa trwała do białego rana.