Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Absolwenci "szkoły na górce'' z Opatowa studentami Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

Liceum Służb Mundurowych w ZS nr1 w Opatowie ma już kilkuletnią historię i wiele sukcesów na swoim koncie. Najbardziej spektakularnym może poszczycić się w tym roku, poniewaz 5 absolwentów popularnej ,,mundurówki'' rozpoczęło studia na I roku Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Przemysław Kidoń, Grzegorz Słowik i Dawid Krakowiak na wydziale wojskowym, natomiast Zuzanna Kowalik i Aleksandra Kędziora na wydziale cywilnym. Ich grono powiększyło się o kolejnego absolwenta ,, szkoły na górce,,- Kacper Kasiński  ukończył Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, ale fascynacja wojskiem zwyciężyła. Kilkuosobowa ekipa dołączyła do studiujacego tam Konrada Zygadło, byłego ucznia klasy mundurowej.
Liczne szkolenia organizowane przez Fundację GROM COMBAT, z którą szkoła współpracuje, spotkania ze znakomitymi operatorami JW GROM, między innymi mjr Jackiem Kowalikiem i płk Piotrem Gąstałem przyniosły znakomite efekty.
Doskonalenie posiadanych umiejętności z samoobrony, uczenie się radzenia sobie ze stresem, wzmacnianie odporności psychicznej, musztra, elementy czarnej taktyki to wiedza doskonale znana uczniom klas mundurowych ZS nr1 w Opatowie. Dlatego z ogromnym zaangażowaniem absolwenci uczestniczyli w sześciotygodniowym podstawowym szkoleniu wojskowym ucząc się obowiązujacych elementów tej zaszczytnej służbie, zasad bojowego zachowania na polu walki oraz zapoznając się z prawami i obowiązkami żołnierza.
Podczas uroczystej przysięgi szeregowym podchorążym oprócz rodziców towarzyszyli także pan mjr Jacek Kowalik- prezes Fundacji GROM COMBAT i koordynujaca pracę klas mundurowych pani Edyta Gwoździk oraz  uczniowie ze ,,szkoły na górce''.

Podczas uroczystości głos zabrał rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek podkreślając, że przysięga wojskowa to zobowiązanie służenia narodowi polskiemu, obrony Ojczyzny i stania na straży suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócił także uwagę, że ,,wybór Wojskowej Akademii Technicznej jest dzisiaj gwarancją dobrego przygotowania zawodowego i sprostania wysokim wymaganiom nowoczesnej techniki wojskowej”.
W liście odczytanym w imieniu prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego przez obecną na uroczystości wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską Premier Rządu RP  podkreślił, że przysięga wojskowa to moment potwierdzenia obranej ścieżki nie tylko zawodowej, ale i życiowej.
Uroczystość przysięgi zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego i defilada pododdziałów prowadzona przez dowódcę uroczystości ppłk. Grzegorza Sobeckiego.
 Wspaniała, pełna zaangażowania współpraca z majorem Jackiem Kowalikiem oraz ciężka praca nauczycieli dała nam wymierne efekty – powiedziała Magdalena Gdowska, dyrektor szkoły. Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięć naszych absolwentów. Wiem, że są bardzo cenieni za posiadane umiejętności, które zdobyli podczas nauki w naszej szkole. Cenne jest to, że nasi uczniowie wspierają się wzajemnie i przekazują wiedzę swoim młodszym kolegom. Jestem pewna, że świetnie sobie poradzą na tej prestiżowej uczelni.