Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Europejski Dzień Języków Obcych w Szkole na „Górce”

Co roku, 26 września, obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Jego celem jest przede wszystkim propagowanie wśród społeczeństwa wielojęzyczności, różnorodności kulturowej Europy oraz konieczność i zalety nauki języków obcych.

W Zespole Szkół nr 1 w Opatowie ten dzień obfitował w ciekawe aktywności kultywujące idee Europejskiego Dnia Języków Obcych. Zorganizowany został happening, którym  uczniowie uczcili to święto. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych różnych profili, podzieleni na grupy mieli za zadanie zaprezentować w języku angielskim wybrany kolor znajdujący się na fladze kraju należącego do UE. Młodzież wyjaśniała jego symbolikę, ciekawostki z nim związane oraz specyfikę cech ludzi preferujących daną barwę. Należy podkreślić, iż pomoce które pomogły przy prezentacji w całości wykonane zostały przez uczniów, którzy wykazali się kreatywnością i pomysłowością. Każda z grup wspaniale wywiązała się ze swego zadania. Przygotowane prezentacje wzbudziły zainteresowanie wśród pozostałych uczniów a humorystyczne scenki związane z poszczególnymi cechami osobowości wywołały uśmiech na niejednej twarzy. Jesteśmy pewni, iż będzie więcej tego typu pouczających akcji z udziałem naszej kreatywnej młodzieży.