Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Uroczysta Przysięga klas Liceum Służb Mundurowych ZS nr1 w Opatowie

Uczniowie Liceum Służb Mundurowych cały rok przygotowują się do najważniejszego święta, jakim jest uroczystość złożenia przysięgi. Po zakończonym cyklu szkoleń, w których uczestniczą od początku rozpoczęcia nauki w Zespole Szkół nr1 w Opatowie, nasdchodzi ten uroczysty moment, kiedy w obecności swoich instruktorów z Fundacji GRTOM COMBAT, dyrekcji szkoły, wychowawców i rodziców przy szkolnym sztandarze wypowiadają pełne powagi słowa.

Kilka dni temu 49 uczniów klas pierwszych mundurowych po odbytym okresie przygotowawczym wypowiedziało bardzo ważne słowa roty przysięgi. Uroczystość zaszczyciło swą obecnościąż wielu znakomitych gośći: pan mjr Jacek Kowalik i por. Adam Szela z Fundacji GROM COMBAT, pani Teresa Piwnik – bratanica mjr Jana Piwnika „Ponurego”, pan Mariusz Baran Barański ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan por. Feliks Krawczyk, ks dr Michał Spociński - proboszcz parafii Św. Marcina, pani wicestarosta Małgorzata Jalowska, pierwszy zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Opatowie mł. Insp. Andrzej Skowroński, oficer prasowy KPP w Opatowie podkom. Agata Frejlich, Komendant Komendy Powiatowe Straży Pożarnej w Opatowie st. Kpt. Sylwester Kochanowicz pan Wacław Rodek - przewodniczący Rady Powiatu, pani Bożena Kornacka - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, pani dr Longina Ordon - dyrektor OOK, pani Magdalena Gdowska - dyrektor ZS nr1 w Opatowie, wychowawcy klas pierwszych mundurowych - pani Edyta Gwoździk i pan Szczepan Madej, nauczyciele i rodzice oraz absolwenci klas mundurowych.
Po złożonej przysiędze uczniowie otrzymali orzełki na czapki - symbol polskości, aby z dumą mogli odtąd nosić je na swoich nakryciach głowy. Pan mjr Jacek Kowalik i pani dyr Magdalena Gdowska podkreślali w swych wystąpieniach, jak ważnym wydarzeniem w życiu uczniów klas mundurowych jest ta chwila  będąca zwieńczeniem całorocznych przygotowań. Wrazili także nadzieję, że w przyszłośći wielu spośród tych uczniów zwiąże swoje dorosłe życie z pracą w służbach mundurowych, tak jak ich starsi koledzy.

Po części oficjalnej prowadzący uroczystość Karolina Strzępska i Przemysław Kidoń zaprosili wszystkich na program artystyczny „Tobie ojczyzno” przygotowany przez panią Edytę Gwoździk i pana Marka Frejlicha. Uczniowie zaprezentowali uroczysty staropolski taniec poloneza, wiersze Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego. Wyjątkowych wzruszeń dostarczyli widzom soliści  Magdalena Stępień - Mucha i Szymon Banaś – absolwenci Zespołu Szkół nr1 w Opatowie. Data przysięgi nie była przypadkowa, zbiegły się w niej bowiem odwołania do ważnych dla uczniów mundurówki wydarzeń - 13 czerwca swoje święo obchodziła JW GROM , w której przez wiele lat służył mjr Jacek Kowalik i wielu innych znakomitych operatorów, których uczniowie mieli okazję poznać, natomiast 16 czerwca minęła 75 rocznicy śmierci bohatera Gór Świętokrzyskich mjr Jana Piwnika „Ponurego”, o którym pamięć czczą uczniowie ze szkoły „na górce&rdquo. Część artystyczną zakończył pokaz uczniów mundurówki, którzy zaprezentowali swoje umiejętności zdobywane na szkolenich oparte na systemie GROM COMBAT. Zwieńczeniem uroczystości były podziękowania i statuetki, jakie uczniowie wręczyli swoim nauczycielom, ddyrektor Magdalenie Gdowskiej szkoły oraz instruktorom za poświęcany im czas oraz wspieranie działań służących rozwojowi i promowaniu klas mundurowych ZS nr 1 w Opatowie.