Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Konferencja szkoleniowa w zakresie kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

Z myślą o działaniach wspierających pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników – uczniów naszej szkoły, Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach oraz Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie zorganizowała bezpłatne szkolenie dla pracodawców małych zakładów pracy z terenu powiatu opatowskiego.

Szkolenie prowadzili zaproszenie goście – Inspektorzy Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach: pani Małgorzata Bryk, pan Stanisław Golmento, pan Piotr Grabiński, starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach – pani Ewa Pietraszek oraz przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Ochotniczego Hufca Pracy w Kielcach Koordynator ds. Refundacji pani Joanna Trela.

Na spotkaniu szeroko i wyczerpująco omówiono następujące tematy:

  • podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie prawa pracy i bhp w tym dotyczące zatrudnienia pracowników młodocianych.
  • wyjaśnienie spraw dotyczących refundacji środków finansowych przy zatrudnianiu pracowników młodocianych.
  • zmiany w przepisach oświatowych w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych

Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, było profesjonalne, potwierdzone wspaniałą wiedzą i doświadczeniem prowadzących.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniu uzyskali wiele cennych informacji, które zaprocentują w procesie kształcenia młodocianych pracowników – uczniów naszej szkoły.