Primus Inter Pares to nagroda wręczana uczniom ZS nr 1 w Opatowie za wybitne osiągnięcia w nauce, wysokie lokaty w konkursach i olimpiadach oraz godne reprezentowanie szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 tytuł ten otrzymali: Aleksandra Molisak absolwentka klasy III Liceum Służb Mundurowych i Krzysztof Pyza absolwent Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Aleksandra Molisak - tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymała dzięki uzyskaniu najwyższej  średniej na przestrzeni trzech lat kształcenia, a także licznym osiągnięciom w konkursach przedmiotowych. W klasie I brała udział w finale okręgowym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Kielcach. W kolejnych latach przystąpiła do dwóch konkursów z języka angielskiego; jednym z nich był „English High Flier”, w którym zdobyła tytuł laureata. W klasie II zajęła 1 miejsce w województwie świętokrzyskim, 16 w kraju, natomiast w klasie III, 1 miejsce w naszym województwie, a 7 w kraju. Kolejnym była Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus „Lingua.Plus”, w której dwa lata z rzędu otrzymała tytuł laureata I stopnia z wyróżnieniem. Przez cały okres nauki w Zespole Szkół nr 1 mocno angażowała się w życie artystyczne szkoły, udzielając się w Grupie Teatralnej ,,Ingenium'' oraz w Opatowskim Teatrze Muzycznym. Planuje podjąć studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na kierunku Filologia angielska.

Krzysztof Pyza - tytuł PRIMUS INTER PARES otrzymał za wysokie wyniki w nauce z przedmiotów ogólnokształcących, jak i zawodowych oraz wielokrotne reprezentowanie szkoły na  olimpiadach na szczeblu okręgowym m.in.: „Olimpiadzie Ekologicznej”, „Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Żywieniu” oraz „Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych - blok tematyczny - technologia żywności”.
Ponadto aktywnie uczestniczył w życiu szkoły poprzez udział w licznych uroczystościach szkolnych i ważnych wydarzeniach na jej terenie. Pomyślnie zdał egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, które umożliwią mu zdobycie dobrego zawodu w niedalekiej przyszłości.
Brał udział w praktykach zawodowych w Portugalii, gdzie przez trzy tygodnie uczył się od zagranicznych pracodawców oraz zdobył dodatkowe kwalifikacje, które pomogą mu w jego przyszłej karierze zawodowej.
Pytany o dalsze plany związane z edukacją odpowiada, że chciałby równocześnie studiować i pracować, aby zdobywać doświadczenie i wiedzę jednocześnie. Wybór kierunku studiów to ciężka decyzja dla młodego człowieka, dlatego też pytany o kierunek poinformował, że ,,będzie on związany z przedmiotami humanistycznymi, ponieważ w tym czuje się najlepiej”.

Z naszej strony, jako szkoły, życzymy Aleksandrze i Krzysztofowi dobrego wyboru kierunku studiów oraz dalszych sukcesów w nauce i powodzenia w pracy zawodowej.