Zespół Szkół nr 1

Zespół Szkół nr 1

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik pojazdów samochodowych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik budownictwa

technik hotelarstwa

technik logistyk

liceum ogólnokształcące - klasa służb mundurowych

szkoła branżowa I stopnia

Previous Next

Wizyta płk Piotra Gąstała - dowódcy JW GROM w latach 2011 - 2016 w ZS nr 1 w Opatowie

Młodzież z klas Liceum Mundurowego uczy się od najlepszych – powiedziała Magdalena Gdowska – dyrektor Zespołu szkół nr 1 w Opatowie - to już druga wizyta płk Piotra Gąstała, byłego dowódcy Gromu w naszej szkole. Było to możliwe dzięki wieloletniej współpracy z Fundacją  GROM COMBAT oraz zaangażowaniu nauczycieli koordynujący pracę mundurówki pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha.

Oboje podkreślają, że odnowienie kontaktów z pochodzącym z Opatowa operatorem GROMu mjr Jackiem Kowalikiem otworzyło przed nimi  i ich uczniami wiele możliwości udziału w niezwykłych szkoleniach oraz poznawaniu ciekawych osób związanych ze służbami mundurowymi. Niewątpliwie jednym  z takich niesamowitych ludzi jest płk Piotr Gąstał, który swoją służbę w Jednostce Wojskowej GROM rozpoczął w 1991 r. Zajmował w niej stanowiska w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, m. in.: dowódcy sekcji, dowódcy grupy oraz  dowódcy Jednostki, uczestnicząc m. in. w tworzeniu grupy łodzi bojowych, w zespole wodnym oraz organizując grupę naprowadzania lotniczego wsparcia ogniowego Joint Terminal Attack Controller (JTAC). Wraz ze wspomnianym mjr J. Kowalikiem uczestniczył w operacjach „Przywrócić Demokrację” w Republice Haiti (1994 r.), misji ONZ we Wschodniej Slawonii (UNTAES) w b. Jugosławii (1996 r.), misji OBWE KVM w Kosowie (1999 r.), operacji „Iracka Wolność” (2003 r.). Brał udział w koordynowaniu współpracy GROM-u z zagranicznymi partnerami. W 2006 r. przeszedł z jednostek bojowych do struktur planistyczno - dowódczych, a  w styczniu 2009 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JW GROM. Natomiast w latach 2011 - 2016 dowodził tą niezwykle elitarną, znaną i docenianą na całym świecie jednostką. W tym czasie uczestniczył w licznych ćwiczeniach, treningach i warsztatach taktycznych z partnerami z sił specjalnych USA, Europy i Afryki. Był doradcą w kwestiach bezpieczeństwa i terroryzmu, wykładał gościnnie na wielu polskich uczelniach. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Zasługi za Dzielność, Gwiazdą Iraku, medalem za zasługi dla Policji, medalem Pro Patria, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz na wniosek Kongresu Stanów Zjednoczonych flagą USA. Obecnie płk rez. Piotr Gąstał jest ekspertem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINTS. Na spotkaniu z młodzieżą klas mundurowych przedstawił historię jednostki GROM, najważniejsze misje, w których uczestniczyła, mówił też o jej wyposażeniu i ćwiczeniach. Opowiedział także o tym, jakie trzeba spełnić wymogi, aby przejść selekcję i kolejne szkolenia, w których uczestniczą operatorzy GROMu. Płk Gąstał podkreślił to, o czym często młodzieży wspomina mjr J. Kowalik, że bardzo ważna obok sprawności fizycznej jest psychika, umiejętność pracy w zespole czy wreszcie całkowite oddanie służbie. Przekonywał młodych ludzi, aby poświęcali dużo czasu nie tylko dbaniu o swą kondycję fizyczną, ale także zdobywali jak najwięcej wiedzy i uczyli się języków obcych, ponieważ te wszystkie połączone elementy kiedyś, w ich przyszłości na pewno zaprocentują. Na zakończenie spotkania płk Piotr Gąstał przeprowadził wśród uczniów konkurs wiedzy o JW GROM i nagrodził najaktywniejsze osoby koszulkami z logo jednostki.