13 kwietnia 2019 r. uczennica klasy II Technikum Logistycznego Marzena Szostak wzięła udział w VI Interdyscyplinarnych Warsztatach Filozoficznych dla Młodzieży w Krakowie, jako finalistka konkursu wyłoniona z grupy 168 uczestników.

Warsztaty organizowane były przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Projekt nosił tytuł "Wielkie pytania filozofii" i skupiał się wokół zagadnień takich jak między innymi: - Czym jest myślenie? - Rozum i emocje - konflikt czy współpraca? - Rozrywka - blaski i cienie, - Kim jestem? Czy można matematycznie modelować osobę i co to nam daje? - Czy Bóg istnieje? - Co to jest szczęście? - Czy fizyka jest nauką humanistyczna? Warsztaty miały za zadanie wzbogacić wiedzę i poszerzyć horyzonty myślowe uczestników, były także okazją do zapoznania się ze środowiskiem akademickim. Cel warsztatów to uświadomienie, że znajomość filozofii często stanowi atut w poszukiwaniu pracy oraz ułatwia efektywne działanie w zakresie wielu dziedzin życia społecznego, politycznego, ekonomicznego i kulturalnego.
Nauczycielem koordynatorem była Anna Wiśnios.