W dniu 12 kwietnia br.w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (woj. lubelskie) zlokalizowanych w Zespole Pałacowo-Parkowym Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych rywalizowali ze sobą w ośmiu blokach tematycznych.

Naszą szkołę reprezentowali finaliści eliminacji szkolnych, które odbyły się w dniu 24.10.2018. Mateusz Wiatrek i Rafał Kaczmarski - uczniowie klasy II Technikum Mechanizacji Rolnictwa oraz Aleksandra Chałupczak - uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych rywalizowali w dwóch blokach tematycznych: mechanizacja rolnictwa i technologia żywności. Olimpijczycy etapu okręgowego musieli udzielić odpowiedzi na 60 pytań testowych a następnie wykonać wylosowane zadania praktyczne. Obie części wymagały od uczestników rzetelnej wiedzy i umiejętności oraz radzenia sobie ze stresem pracując na czas.

Z dumą informujemy, że Aleksandra Chałupczak zajęła bardzo wysoką ósmą lokatę w skali okręgu (województw świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego). OWiUR  to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów  wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska. Organizatorem zmagań młodzieży był zaś Komitet Główny przy Uniwersytecie Przyrodniczo -Humanistycznym w Siedlcach.

Najważniejszym celem olimpiady było ukazanie środowiska wiejskiego jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy, popularyzowanie osiągnięć i perspektyw rozwoju polskiej wsi z uwzględnieniem ochrony przyrody. Dla wszystkich uczestników to doskonały sprawdzian przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Opiekunami merytorycznymi olimpiady w ZS nr1 są nauczyciele: Agnieszka Frejlich i Władysław Polit.