Uczniowie Liceum Służb Mundurowych ZS nr1 w Opatowie wraz z nauczycielami p. Edytą Gwoździk i p. Markiem Frejlichem uczestniczyli w obchodach  75 rocznicy zwycięskiego starcia partyzantów oddziału gen. Antoniego Hedy ps. „Szary” z żandarmerią niemiecką w Jeleńcu.

Msza św. Polowa, której przewodniczył wicedziekan ks. kapelana Dariusza Kowalskiego,  rozpoczęła obchody rocznicowe. Przybyłych na tę patriotyczna i religijną uroczystoć gości powitali organizatorzy: Kazimierz Kocowski, prezes ostrowieckiego koła ŚZŻAK im. mjr „Ponurego” oraz burmistrz gminy Kunów, Lech Łodej. Gościem honorowym była córka generała, Teresa Heda - Snopkiewicz. Na to wspaniałe  i podniosłe wydarzenie przybyli także: Bogusław Sonik, poseł Parlamentu Europejskiego, poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, Marek Jońca z Urzędu Marszałkowskiego, Grigor Szaginian, Magdalena Zieleń – radni Sejmiku Wojewódzkiego, Karol Fijałkowski, pełnomocnik zarządu województwa ds. Kombatantów i osób represjonowanych, przedstawiciele samorządów Ostrowca Św i Kunowa, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, jednostek OSP, Lasów Państwowych, organizacje kombatanckie i młodzież szkolna. Przypomniano wydarzenia sprzed 75 lat, kiedy w 1 kwietnia 1944 roku w Jeleńcu  oddział generała „Szarego” stoczył walkę z Niemcami. Podkrelono, że była to logistycznie i zręcznie przeprowadzona potyczka, w wyniku której oddział zadał znaczne straty Niemcom, a dzięki dobrej strategii generała nie został rozbity. Podczas przemówień zaproszeni goście podkreślali znaczenie osoby gen. A. Hedy oraz konieczność kultywowania pamięci o historycznych wydarzeniach, które są istotne dla podtrzymywania tożsamości narodowej i przyszłości kolejnych pokoleń. Aby oddać hołd partyzantom złożono wieńce i zapalono znicze przy pamiątkowym obelisku. Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Kunowa, która wykonała wiązankę pieśni patriotycznych.