Uczniowie Technikum Hotelarstwa poznali wyniki etapu okręgowego XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, który odbył się w Krakowie i przebiegał pod hasłem „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. Patronat honorowy nad olimpiadą objął Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie reprezentowały: Julia Lipińska i Patrycja Pierzchała. W całej Polsce do eliminacji przystąpiło 309 uczestników. Olimpiada ma charakter ogólnopolski, ponieważ w tym samym czasie obywają się eliminacje w 9 okręgach w całej Polsce. Głównym celem olimpiady było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji. Kształtowanie wzorców wychowawczych
i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich.

Eliminacje okręgowe polegały na rozwiązaniu zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji, obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Należało również wykazać się wiedzą na temat aktualnej sytuacji na rynku hotelarskim i turystycznym, dodatkowo biegle poruszać się w tematyce dotyczącej hotelarstwa XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych.

Adeptki sztuki hotelarskiej spisały się na medal. Julia Lipińska zajęła bardzo wysoką – piątą lokatę punktową w okręgu, natomiast Patrycja Pierzchała szóstą, w którym rywalizowała młodzież z województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Do zawodowych zmagań uczennice przygotowała nauczycielka przedmiotów hotelarskich Iwona Winiarczyk-Kapsa.