O tym, że profilaktyka ma olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia mówi się od lat.  Profilaktyka zdrowotna to nie tylko koncepcja i wytyczne jak należy wzmacniać zdrowie i jego potencjał, ale również badania profilaktyczne sprzyjające wczesnemu wykrywaniu i diagnozowaniu chorób oraz  szereg działań, mających na celu nauczenie społeczeństwa jak to robić prawidłowo.

Popularyzowanie wśród młodzieży zasad pierwotnej prewencji nowotworów, to główny cel jaki przyświecał spotkaniu edukacyjnemu zorganizowanemu w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach pt. „Nowotwory złośliwe - profilaktyka i diagnostyka”, w którym uczestniczyli uczniowie z klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz klasy III Technikum Hotelarstwa razem z opiekunkami: p. E. Sabat, A. Spała i A. Zwolską.

Spotkanie podzielone było na części. Rozpoczął je dr n. med. Leszek Smorąg, ginekolog z wieloletnim doświadczeniem. W swojej prezentacji skupił się przede wszystkim na epidemiologii, czynnikach ryzyka oraz zasadach profilaktyki nowotworów złośliwych.

Dr Beata Kozak- Klonowska z Poradni Genetycznej tłumaczyła sens prowadzenia badań genetycznych i profilaktyki onkologicznej w rodzinach, w których występowały zachorowania na nowotwory. Uczniowie poznali genetyczne podstawy nowotworów dziedzicznych oraz  metody diagnostyczne stosowane w onkologii.

Kolejną część spotkania poprowadziła pani mgr Jadwiga Zapała, specjalista ds. Promocji Zdrowia w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej w Kielcach. W swojej prelekcji podkreśliła jak znaczący procent naszego zdrowia zależy od naszego stylu życia, aktywności fizycznej, zbilansowanej diety, unikania używek i uważnego obserwowania swojego organizmu. Zwróciła uwagę na bardzo ważną rolę samobadania piersi u dziewcząt i jąder u chłopców- palce są pierwszym diagnostą, który wykrywa niepokojące zmiany. Uczniowie uczyli się dotykowo rozpoznawania zmian nowotworowych piersi i jąder na modelach.

Po wysłuchaniu wykładów młodzież miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy Poradni Ginekologicznej i Zakładu Patologii Nowotworów.
W zakładzie mammografii młodzież zobaczyła jak wygląda mammograf, dowiedziała się jak i w jakim celu wykonywane jest badanie mammograficzne.

W gabinecie ginekologicznym pani położna opowiedziała jak przebiega pierwsza wizyta u ginekologa. Zwróciła uwagę na ważne informacje, o które pyta lekarz w czasie wywiadu. Opowiedziała o sprzętach, które znajdują się w gabinecie i do czego służą.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali edukacyjne kalendarzyki pt. „Zdrowa Kobieta, Zdrowy Mężczyzna.”
Spotkanie ze specjalistami z zakresu prewencji nowotworów było bardzo interesujące, młodzież otrzymała solidną dawkę wiedzy na temat chorób nowotworowych i profilaktyki zdrowia.

Zajęcia odbyły się w ramach prowadzonego przez ŚCO programu edukacyjnego „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, w którym uczestniczy nasza szkoła.