30 października 2018 r.w Zespole Szkół nr 1 w Opatowie odbył się etap szkolny XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Tegoroczna edycja jest pod hasłem „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”. W szranki stanęły uczennice trzeciej i czwartej klasy Technikum Hotelarstwa. Głównym celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych młodzieży oraz stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. Branża hotelarska jest jednym z najlepiej rozwijających się sektorów gospodarczych na świecie. W związku z tym istnieje potrzeba kształcenia nowych kadr, które z pewnością odnajdą się na rynku pracy.

Etap okręgowy odbędzie się 15 stycznia 2019 r. w Krakowie. Opiekunem merytorycznym uczennic jest pani Iwona Winiarczyk – Kapsa. Serdecznie gratulujemy naszym dziewczętom i życzymy dalszych sukcesów!!!