PROUD TO BE POLISH
SEI STOLZ DARAUF, POLE ZU SEI N
Я горжусь тем, что я поляк
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości został zorganizowany konkurs językowo-plastyczny, którego celem było rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem oraz pogłębienie wiedzy o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej Polski. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, a jego organizatorem byli nauczyciele języków obcych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wpłynęło kilkadziesiąt prac wykonanych na wysokim poziomie. Stosując różnorodne techniki i oryginalne rozwiązania, uczniowie w bardzo ciekawy sposób ukazywali swoją więź z ojczyzną oraz ważne dla nich wartości od symboli narodowych poprzez sławnych Polaków do atrakcji turystycznych.

Każda z prac była w swoim rodzaju wyjątkowa, co przysporzyło komisji konkursowej nie lada wyzwania z wytypowaniem zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Gabriela Zięba, kl II TL
II miejsce - Angelika Głodek, kl. IVTŻ
III miejsce - Sandra Adamska, kl. I TŻ