Światowe Dni Zdrowia 2018 odbywały się pod hasłem "Zdrowie dla wszystkich”. Przekonanie, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do opieki zdrowotnej skłoniło nas do podjęcia działań z zakresu edukacji prozdrowotnej. Z tej okazji zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji związanych z szeroko pojętym zdrowiem. Stan zdrowia i choroby towarzyszy człowiekowi przez całe życie dlatego p. Sylwia Kot reprezentująca Sanepid uświadomiła młodzież, ze zadaniem jej placówki jest zapobieganie chorobom zakaźnym, zawodowym a także dbanie o kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych poprzez nadzór i kontrolę obiektów użytku publicznego, zakładów pracy oraz wszystkich tych miejsc, gdzie może dojść do utraty zdrowia.

Pielęgniarka szkolna p. Eleonora Wicha omówiła stan służby zdrowia w Polsce, dostępność do specjalistycznej opieki medycznej oraz zapoznała  z prawami pacjenta. Z kolei kierownik oddziału ZUS w Opatowie p. Włodzimierz Czosnecki wprowadził młodzież w zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. Na obchody Dni Zdrowia złożyły się również cykl zajęć z profilaktyki chorób zakaźnych i szczepień ochronnych, nowotworowych oraz skutków używania środków psychoaktywnych. Młodzież również włączyła się aktywnie w działania profilaktyczne. Uczniowie z kl. 2 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych przygotowały warsztaty kulinarne atytułowane "Tanio, zdrowo, kolorowo” . Miały one formę konkursu a motywem przewodnim przygotowanych potraw musiały być produkty sezonowe z uwzględnieniem ich wartości odżywczych, walorów smakowych. Aranżacja stołu i ekspozycja dań również podlegała ocenie i musiała być w klimacie czerech pór roku. Natomiast dla swoich kolegów z innych klas przygotowali prezentację z elementami ćwiczeń zatytułowaną ,,Spójrz co kupujesz. Świadomy konsument” na temat poprawnego odczytywania etykiet na opakowaniach produktów spożywczych. Ćwiczenia miały na celu zwrócenie uwagi młodych konsumentów na to, co znajduje się w kupowanych produktach i jaki to może mieć wpływ na ich zdrowie. Koordynatorami obchodów Świtowych Dni Zdrowia byli nauczyciele: A. Frejlich, A. Spała, M. Stępień, M. Wicha.

Dyrektor szkoły p. Magdalena Gdowska dziękuje p. Sylwii Kot i p. Włodzimierzowi Czosneckiemu za włączenie się w realizację działań profilaktycznych.