''Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?[...]
Ile w trudzie nieustannym
Wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń?[...]''
K.I.Gałczyński

Tymi słowami przedstawiciele klas młodszych żegnali tegorocznych absolwentów ZS nr1 w Opatowie podczas akademii, która odbyła się 27 kwietnia 2018r. Na tę wyjątkową uroczystość przybyli zaproszeni goście: wicestarosta Powiatu Opatowskiego pan Gustaw Saramański, radna powiatowa pani Aneta Bławat, Przewodniczący Komisji Oświaty pan Tomasz Świątek, wiceprezes Fundacji GROM COMBAT pan Adam Szela, dyrektor szkoły pani Magdalena Gdowska, wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele, absolwenci i ich rodzice oraz przedstawiciele klas młodszych.Bardzo ważnym momentem było wręczanie absolwentom nagród i dyplomów za najlepsze wyniki w nauce, znakomitą frekwencję, zaangażowanie w życie szkoły oraz godne jej reprezentowanie. Szczególnym uhonorowaniem absolwentów jest tytuł ''Primus Inter Pares'' przyznawany wraz ze statuetką uczniom klas maturalnych, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w całym cyklu kształcenia w ZS nr1 w Opatowie oraz wyróżniali się swoją postawą i zaangażowaniem. W roku szkolnym 2017/2018 do grona najlepszych absolwentów dołączyły kolejne dwie osoby. Zaszczytny tytuł ''Primus Inter Pares'' otrzymały Katarzyna Grudzień z klasy III LOM i Daria Kusal z klasy IV TŻA. Wyróżniający się uczniowie otrzymali także nagrody i dyplomy za dzialność artstyczną, sportową oraz zaangażowanie w działalność klas mundurowych.. Do rąk absolwentów trafiły także dyplomy Honorowych Dawców Krwi, Laury Wdzięczności za działalność artystyczną w Opatowskim Teatrze Muzycznym oraz nagrody ufundowane przez Fundację GROM COMBAT.


Absolwenci z wielkim wzruszeniem dziękowali pani dyrektor Magdalenie Gdowskiej za życzliwośc i zaangażowanie w kierowaniu szkołą oraz wychowawcom za trud włożony w kształtowanie ich osobowości, za przekazywanie najważniejszych wartości i pokazywanie, którą drogą mają podążać: pani Edycie Gwoździk – wychowczyni klasy III Liceum Słuzb Mundurowych, pani Dorocie Pitek wychowawczyni klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych A, pani Magdalenie Kidoń wychowawczyni klasy IV TŻ B, paniom Annie Wiśnios i Anecie Surowieckiej wychowawczyniom klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Technikum Pojazdów Samochodowych. Dziękowali także wszystkim nauczycielom za wyrozumiałość i cierpliwość. Szczególnym momentem było pożegnanie ze sztandarem, a wygłoszenie słów Roty Pożegnalnej przeniosło absolwentów w świat wspomnień. Wywiady z nimi i filmy dokumentujace ich kilkuletni pobyt w szkole wypełniony nie tylko nauką, ale także licznymi wyjazdami szkoleniowymi, wycieczkami czy spotkaniami klasowymi wywołały łzy wzruszenia, które towzrzyszyły im także podczas ostanich spotkań z wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie z grupy teatralnej prowadzący uroczystość Katarzyna Grudzień i Konrad Zygadło przekazali młodszym kolegom i kolezankom mikrofon wiedząc, ze mają godnych następców
''Do zobaczenia w dorosłym życiu
na innej drodze, na innym szlaku[...]''.
Karolina Strzępska i Przemysław Kidoń dziękowali maturzystom za wspólnie spędzony czas w murach szkoły, życzyli im pasma sukcesów maturalnych i zapraszali do odwiedzania szkoły , której drzwi będa dla nich zawsze otwarte. Życzenia i podziękowania dla absolwentów pojawiły się w poezji recytowanej przez Aleksandrę Molisak i Michała Kozakiewicza oraz w piosenkach wykonanych przez Kingę Brodawkę , Aleksandre Wolską i Szymona Banasia.