Zespół Szkół nr 1 w Opatowie wzbogacił się o robota edukacyjnego PHOTON , który wprowadzi młodzież popularnej „Górki” w świat programowania oraz pozwoli na zdobycie  umiejętności przydatnych w dalszej karierze. W dniu 5 kwietnia odbyła się konferencja prasowa prezentująca projekt "Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region", w której uczestniczyli marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Marek Szczepanik, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec oraz  dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie wraz z dwójką uczniów biorących udział w projekcie Karoliną Stępień oraz Krzysztofem Pyza. Uczniowie przyznali, że dzięki projektowi mieli szanse poznać inne regiony kraju, wyjechać za granicę i doskonalić umiejętności językowe. „Praktyki branżowe pozwoliły mi też świetnie zdać egzaminy zawodowe i uzyskać tytuł technika żywienia” - pochwaliła się Karolina Stępień, która w tym roku zdaje maturę i wiąże swą karierę z turystyką prozdrowotną i promowaniem zdrowego trybu życia.

„Nasza szkoła dzięki udziałowi w projekcie wzbogaciła swoje wyposażenie na kwotę blisko 50 000 złotych. Uczniowie  oprócz wymiernych korzyści w postaci dodatkowych zajęć ważnych dla rozwoju osobistego, mogli w praktyce, w trakcie staży u przedsiębiorców, poznać codzienne sytuacje, z jakimi spotykają się pracownicy branży turystycznej i gastronomicznej” -  powiedziała Magdalena Gdowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie.