Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie po raz kolejny z dużym zaangażowaniem zorganizowali przedświąteczną akcję charytatywną w swojej szkole. Ze środków pieniężnych zgromadzonych na kiermaszu przeprowadzonym w szkole, młodzież Samorządu Uczniowskiego sprawiła kilku swoim rówieśnikom wspaniałą niespodziankę w postaci świątecznych podarunków. Dzięki takiemu przedsięwzięciu nasza młodzież kształtuje nie tylko postawy prospołeczne, empatię, ale także umiejętność dzielenia się z innymi. Cieszymy się tym bardziej, iż uczniowie podejmują się tego rodzaju działania z ogromnym przekonaniem i entuzjazmem. Nad przeprowadzeniem akcji czuwały panie Małgorzata Stępień i Marta Firmanty.