W dniu 02.03.2018r. w Wyższej Szkole Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych Kielcach odbył się wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu pt. „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Naszą szkołę reprezentowała Patrycja Pierzchała z klasy II TH. Patrycja rywalizowała w gronie blisko 50 zawodników ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego – rozwiązując test z pytaniami zarówno zamkniętymi, jak i otwartymi.


W przerwie, kiedy komisja konkursowa sprawdzała prace testowe, uczestnicy konkursu mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu przeprowadzonego przez panią Annę Stelmach kierownika Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na temat wyjazdów do pracy za granicą. Warto podkreślić, że Patrycja wykazała się bardzo dobrą znajomością prawa pracy oraz zasad BHP osiągając wysokie wyniki z niewielką stratą do laureatów. Dziękujemy Patrycji za godne reprezentowanie naszej szkoły na forum województwa.