UWAGA!!! KONKURS ORIGAMI

„Wdzięk składanych kartek, czyli matematyczne origami”

Organizatorzy: Dorota Jeziorska, Agnieszka Zwolska

Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań zainteresowań matematycznych, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z geometrii przestrzennej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni przestrzennej,rozwijanie wrażliwości estetycznej, koncentracji i wytrwałości,kształtowanie zamiłowania do sztuki origami,popularyzowanie origami jako formy spędzania wolnego czasu.

Warunki uczestnictwa:Uczniowie Zespołu Szkół nr1 w Opatowie.Uczestnicy: własnoręczne złożenie modelu,uczestnik może przesłać maksymalnie dwie pracekażda praca musi posiadać wizytówkę z:- imieniem i nazwiskiem autora,  Regulamin uczestnictwa:- klasą do której autor uczęszcza.- tytułem pracy,

Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr1 w Opatowie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej techniką origami (z koła, kwadratu lub trójkąta równobocznego) lub pracy przestrzennej (origami modułowe). Ocena pracy uzależniona będzie od jej estetyki, stopnia trudności, pomysłowości i wierności sztuce origami. Prace nie podlegają zwrotowi.Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.Prace należy składać w bibliotece szkolnej.

Terminy: 05.03.2018 – 10.04.2018