Przeglądając najnowsze doniesienia gospodarcze z naszego regionu, z pewnością trafimy na, coraz częściej pojawiające się w mediach, informacje o najnowocześniejszej w Europie fabryce soków znajdującej się w pobliżu Opatowa. Ponieważ "naj... nie bierze się znikąd", dlatego młodzi logistycy z Zespołu Szkół nr1 w Opatowie postanowili zweryfikować tę informację osobiście. Dzięki staraniom Pana Tomasza Sewery, kierownika kształcenia praktycznego i nauczyciela przedmiotów zawodowych w Technikum Logistycznym na "Górce" pana Piotra Cybuli, przyszli specjaliści branży TSL udali się z wizytą studyjną do Dreher Poland Koprzywnica. Zakład planuje swoje oficjalne otwarcie dopiero na trzeci kwartał 2018 roku, ale dzięki uprzejmości Pana Roberta Pierścińskiego wiceprezesa zarządu firmy, logistycy z "Górki" jako pierwsi mogli odwiedzić tę najnowocześniejszą fabrykę soków. W wizycie studyjnej wzięli udział uczniowie klasy pierwszej i drugiej technikum logistycznego, którzy zostali serdecznie powitani przez Pana Roberta, będącego jednocześnie dyrektorem zarządzającym zakładu w Koprzywnicy.

Na początku spotkania przedstawił On historię oraz profil działalności przedsiębiorstwa połączony z jego strukturą organizacyjną. Po krótkim wstępie zaprosił młodzież do zwiedzania fabryki. Jako pierwszy i bardzo ważny element logistycznej działalności zakładu, uczniowie poznali obszar przyjęcia owoców. Tu logistycy zobaczyli specjalne doki rozładunkowe wyposażone w  najnowocześniejsze maszyny i urządzenia do odbioru, wstępnej segregacji i oceny surowca. Najwyższa jakość swoich produktów to główna dewiza firmy, dlatego to tak ważny element struktury organizacyjnej zakładu. Surowiec niespełniający określonych wymogów jest niedopuszczany do dalszej fazy produkcji i zwracany dostawcy. Następnie wszyscy udali się do "serca przetwórni”, którym są hale produkcyjne z najnowocześniejszymi prasami do owoców, gdzie tłoczony jest sok. Młodych logistyków najbardziej zainteresował trzeci obszar zakładu, jakim jest terminal dystrybucyjny przygotowania i załadunku soków w samochodowe cysterny transportowe. Uczniowie poznali tu wymagania, jakie są stawiane w transporcie płynnych produktów spożywczych. Na zakończenie wizyty w Dreher Poland Koprzywnica Pan Robert Pierściński przedstawił także planowane inwestycje i projekty rozbudowy zakładu. Dodał także, że w miarę rozwoju zakładu pojawią się nowe miejsca pracy, przez co najlepsi absolwenci Technikum Logistycznego w Zespole Szkół nr1 w Opatowie będą mogli aplikować na wolne stanowiska w rozwijającym się dziale logistycznym firmy. Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w zabytkowym Sandomierzu gdzie młodzież mogła zregenerować swoje siły i podziwiać klimat starego sandomierskiego rynku.