W dniu 16 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Nr1 w Opatowie przeprowadzona została akcja honorowego krwiodawstwa organizowana przez Szkolne Koło PCK. W akcji uczestniczyło kilkudziesięciu krwiodawców, wśród nich oprócz młodzieży szkolnej znalazła się młodzież spoza naszej szkoły i mieszkańcy środowiska lokalnego. Po weryfikacji medycznej krew oddało 30 osób. Ekipa Wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach dzięki krwiodawcom pozyskała 13,5 l krwi. Młodzież czerwonokrzyska wraz ze swym opiekunem Szczepanem Madejem planuje kolejną akcję w kwietniu.

O dokładnym terminie przyszłej akcji poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszystkim krwiodawcom i osobom które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia akcji serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy