Uczniowie klas mundurowych ''szkoły na górce'' uczestniczą w licznych szkoleniach doskonalących ich umiejętności, ale także poznają ciekawe i doświadczone osoby związane ze służbami mundurowymi. Kolejne z tego cyklu spotkanie odbyło się z inicjatywy nauczycieli koordynujących pracę klas mundurowych – pani Edyty Gwoździk i pana Marka Frejlicha oraz pedagoga szkolnego pani Małgorzaty Stępień. Na spotkanie z ''mundurówką'' został zaproszony, co ciekawe – urodzony w Opatowie - gen. dywizji pan Andrzej Pietrzyk.

To doświadczony żołnierz, absolwent Wydziału Elektromechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, analityk wojskowy i nauczyciel akademicki - poinformowała pani Edyta Gwoździk. Swoją karierę wojskową rozpoczynał w różnych jednostkach wojskowych, by trafić do Sztabu Generalnego, gdzie zajmował wysokie stanowiska, a w 2002 r. został Radcą - Koordynatorem Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej. Jest autorem wielu analiz i ekspertyz ekonomiczno-wojskowych. Podczas spotkania z młodzieżą pan generał poruszał kwestie związane z bezpieczeństwem narodowym, obroną narodową, ogólną strukturą MON oraz szkolnictwem wojskowym. Młodzież z trzech klas mundurowych w wielkim skupieniu słuchała wypowiedzi tak znakomitego gościa, który następnie odpowiadał na wiele nurtującch uczniów pytań. Pani Edyta Gwoździk i pan Marek Frejlich dziękując panu generałowi Pietrzykowi za przybycie, jednocześnie zaprosili go na kolejne spotkanie z młodzieżą.