W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu 23 stycznia br. na obiekcie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie odbyły się ćwiczenia  Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Tematem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie organizacji działań ratunkowych podczas wybuchu pożaru. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że kilku uczniów zostało poszkodowanych i nie zdołało ewakuować się z zagrożonych pożarem pomieszczeń. Do akcji gaszenia zainscenizowanego pożaru przybyło 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Opatowa oraz dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Brzezia i Rosoch.

Strażacy zabezpieczeni odpowiednim sprzętem weszli do wewnątrz budynku, w którym wybuchł pożar oraz ewakuowali uczniów w bezpieczne miejsce. Gdzie została im udzielona niezbędna fachowa pomoc. Równocześnie trwały działania gaśnicze ognia, który zajął dach budynku. Po zakończeniu ćwiczeń Strażacy zostali zapoznani z układem pomieszczeń w budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, oraz rozmieszczeniem głównych wyłączników prądu, zaworów gazu oraz hydrantów na wypadek zaistnienia realnego zagrożenia. Na zakończenie ćwiczenia zostały podsumowane przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab. Janusza Czerwika oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie Magdalenę Gdowską.