Dnia 10 stycznia młodzież naszej szkoły przystąpiła do etapu podstawowego kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W rywalizacji wzięło udział 13 uczniów reprezentujących różne kierunki kształcenia. Do etapu okręgowego, który odbędzie się dnia 14 kwietnia na UJK w Kielcach zakwalifikowali się: Monika Sajda- uczennica klasy IV TŻ i UG oraz Krzysztof Pyza- uczeń klasy III TŻ i UG. Nadrzędnym celem olimpiady jest popularyzowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, zaś dodatkowym atutem dla laureatów i finalistów szczebla centralnego – otrzymanie indeksu wyższej uczelni na kierunkach przyrodniczych. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała nauczycielka biologii Agnieszka Frejlich.