W Zespole Szkół nr 1 promujemy idee wolontariatu. Kształtujemy wśród uczniów postawy, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Nasza młodzież wykazuje chęć udziału w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci. Tradycją stała się między innymi współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach. Stąd, już po raz szósty młodzież na „Górce” wybrała się w roli św. Mikołaja do dzieci ze słodkimi upominkami. Do tego zadania nasi uczniowie przygotowywali się od wielu tygodni. W tym roku szlachetnej akcji „Mikołajki 2017” towarzyszyły słowa E. De Amicisa „Jest pod niebem jedna rzecz, przed którą musimy się pochylić: geniusz. Jest jedna rzecz, przed którą musimy uklęknąć: dobroć”.

Mikołajowe prezenty w postaci słodyczy oraz innych upominków otrzymanych z rąk naszej młodzieży z Technikum Logistycznego, będącej w roli pomocników św. Mikołaj- Magdaleny Bąk, Patrycji Kality i Aleksandry Czaja, sprawiły wszystkim dzieciom ogromną radość i uśmiech na twarzy. Dzieci, jak co roku przywitały nas wspaniałym mikołajkowym przedstawieniem. Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemienicach, pani Bożena Chodorek przekazała serdeczne podziękowania za okazaną dobroć, życzliwość oraz pomoc materialną na ręce dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie, pani Magdalenie Gdowskiej, naszym nauczycielom oraz młodzieży. Akcję charytatywną „Mikołajki 2017” na rzecz dzieci niepełnosprawnych w Niemienicach młodzież przygotowała pod opieką nauczycieli, p. Marty Firmanty, p. Małgorzaty Stępień, p. Magdaleny Kidoń, wszystkich pozostałych nauczycieli naszej szkoły oraz Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim gratulujemy udanego przedsięwzięcia!